De implementatie van een kwalitatieve goede zorgwerking vraagt om herhaling, opfrissing, reflectie, bijsturing, verdieping, verankering, … Zodat we in elke zorgfase een goed aanbod van acties kunnen bieden op maat van de kinderen.

  • Het team frist de visie op leerlingbegeleiding op. Het team toetst of de acties die op de klasvloer lopen op de vier domeinen (leren en studeren, de onderwijsloopbaan, preventieve gezondheidszorg, psychisch sociaal functioneren) nog actueel zijn.
  • De school werkt een beleid uit rond de overgang van de derde kleuterklas naar het eerste leerjaar. Ook blijven we de gevolgen van corona op de resultaten van lezen, spelling en het welbevinden opvolgen.