We trekken de kaart van ICT en Techniek

Bijdetijdse informatica

In Qworzó zijn we mee met de hedendaagse communicatietechnologie. Een draadloos netwerk, een mobiele computer- klas, digitale schoolborden, een website, laptops, een Face- bookpagina… we hebben het allemaal.

ICT in een leerkrachtige omgeving

Het is een noodzaak om ICT zinvol te integreren in de leeromgeving. Enkel op die manier kunnen we alle leerlingen de ICT- competenties bijbrengen. We zetten ICT in op verschillende manieren:

  • als gereedschap bij het uitvoeren van taken;
  • als instructeur bij een leerproces;
  • als een open digitale

Het leren van de leerlingen verbetert echter niet automatisch door het inzetten van ICT, maar is pas effectief als het integratieniveau voldoende hoog is. Dit niveau wordt bepaald door de impact van ICT op de leeractiviteit van de leerling. Afhankelijk van de manier van inzetten van ICT zal dit voor de leerlingen kansen bieden.

Een levendige website en een actuele Facebookpagina

Als een van de eerste Vlaamse scholen was Qworzó te vinden op het internet. Een eigen schoolsite is een ideaal middel om te communiceren met ouders, aanverwanten en geïnteresseerden.

Daarop vind je naast de wekelijkse nieuwsbrief, verslagen van de ouderraad, het schoolreglement, het pedagogisch project, de infobrochure ook regelmatig foto’s en verslagen van klas- activiteiten.

Op de website kan je ook onze facebookberichten volgen. Via onze facebookpagina kan je het dagelijkse schoolgebeuren op de voet volgen. Zo hopen we de drempel tussen de ouders (en groter netwerk) en de school te verlagen.

Veilig online

De school moet kinderen hun weg leren kennen in de technologische wereld. Zo leren ze diverse toepassingen kennen die hen efficiënter laten leren én leven. Het is nodig kinderen kritisch te leren omgaan met media en informatie. Zo kunnen ze groeien tot bewuste computergebruikers, met voldoende weerbaarheid. Ze worden zich bewust van hun digitale identiteit en zijn alert voor ongemakken. Naast het begeleiden van de leerlingen, is het ook van belang om hun ouders hierover te informeren.

We zetten in op techniek

Op school zijn er techniekkoffers: techniekkoffers voor de kleuters en ook techniekkoffers voor de kinderen van de lagere school. Ze worden doordacht gevuld met materialen en activiteiten die beantwoorden aan de richtlijnen van de leerplannen.

In het leerplan vinden we volgende vier grote leerlijnen:

  • techniek begrijpen
  • techniek hanteren – gebruiken – maken
  • techniek duiden
  • attitudes techniek