Bijdetijdse informatica

In Qworzó zijn we mee met de hedendaagse communicatietechnologie. Een draadloos netwerk, een mobiele computerklas, digitale schoolborden, een website, laptops, een Facebookpagina, Instagram… we hebben het allemaal.

ICT in een leerkrachtige omgeving

Het is een noodzaak om ICT zinvol te integreren in de leeromgeving. Enkel op die manier kunnen we alle leerlingen de ICT-competenties bijbrengen. We zetten ICT in op verschillende manieren:

  • als gereedschap bij het uitvoeren van taken;
  • als instructeur bij een leerproces;
  • als een open digitale leeromgeving.

Het leren van de leerlingen verbetert echter niet automatisch door het inzetten van ICT, maar is pas effectief als het integratieniveau voldoende hoog is. Dit niveau wordt bepaald door de impact van ICT op de leeractiviteit van de leerling. Afhankelijk van de manier van inzetten van ICT zal dit voor de leerlingen kansen bieden.

De Vlaamse regering voorziet extra middelen voor het versterken van de ICT-infrastructuur, het aanschaffen van ICT-apparatuur voor gedeeld gebruik voor kleuters en leerlingen van het eerste tot het vierde leerjaar en het aanschaffen van een ICT-toestel voor de leerlingen van de derde graad. We werken met de school een plan uit om deze middelen zo goed mogelijk in te zetten om tot beter onderwijs te komen.

Veilig online en cyberpesten

De school moet kinderen hun weg leren kennen in de technologische wereld. Zo leren ze diverse toepassingen kennen die hen efficiënter laten leren én leven. Het is nodig kinderen kritisch te leren omgaan met media en informatie. Zo kunnen ze groeien tot bewuste computergebruikers, met voldoende weerbaarheid. Ze worden zich bewust van hun digitale identiteit en zijn alert voor ongemakken. Naast het begeleiden van de leerlingen, is het ook van belang om hun ouders hierover te informeren.

Jaarlijks worden we in de hogere leerjaren geconfronteerd met cyberpesten. We werken hier een beleid rond uit.  We vragen hulp van een organisatie die de school ondersteunt in de uitwerking hiervan.

We zetten in op techniek

Op school zijn er techniekkoffers: techniekkoffers voor de kleuters en ook techniekkoffers voor de kinderen van de lagere school. Ze worden doordacht gevuld met materialen en activiteiten die beantwoorden aan de richtlijnen van de leerplannen.

In het leerplan vinden we volgende vier grote leerlijnen:

  • techniek begrijpen
  • techniek hanteren – gebruiken – maken
  • techniek duiden
  • attitudes techniek