Het team werkte enkele jaren geleden een traject uit rond breed evalueren en breed rapporteren. Hieruit ontstonden nieuwe rapporten waar we nu al enkele jaren mee werken. We willen in het schooljaar 2021-2022 nagaan of onze rapporten beantwoorden aan de visie van breed evalueren.

In de kleuterschool verdiepen de kleuterleidsters zich over het vroegtijdig opsporen en rapporteren van problemen bij kleuters.