Op school wordt er hard gewerkt door het team. De maatschappij kijkt steeds meer en meer naar de scholen om oplossingen te zoeken voor heel wat diverse maatschappelijke problemen. Als school  willen we in beweging blijven en een lerende entiteit staat niet stil. Toch stellen we vast dat de werkdruk bijna zijn limiet bereikt.

Vorig schooljaar organiseerden we twee studiedagen die verzorgd werden door IDEWE. Zo kreeg het team inzicht in het fenomeen en de achtergronden van werkdruk, stress en burn-out. Om dit goed aan te pakken werken we trajectmatig vanuit een plan dat we in overleg zullen opmaken en uitwerken. Het team maakt in onderling overleg afspraken over werkdruk met aandacht voor administratieve planlast en het creëren van acties waaruit positieve energie vrijkomt.  Het wil de werkdruk aanpakken zonder in te boeten aan de kwaliteit van het onderwijs.