Op school wordt er hard gewerkt door het team. De maatschappij kijkt steeds meer en meer naar de scholen om oplossingen te zoeken voor heel wat diverse maatschappelijke problemen. Als school willen we in beweging blijven en een lerende entiteit staat niet stil. Toch stellen we vast dat de werkdruk bijna zijn limiet bereikt.

We willen dit onderwerp volgend schooljaar aanpakken. Het team onderzoekt samen wat er aan de basis ligt van de werkdruk. Samen gaat het team op zoek naar oplossingen, acties die de werkdruk verlagen zonder in te boeten aan de kwaliteit van ons onderwijs.