De school is aangesloten bij het openbaar ondersteuningsnetwerk NOA.

Contactgegevens: zullen meegedeeld worden tijdens het schooljaar.

Voor algemene vragen over ondersteuning of voor specifieke vragen over de ondersteuning van uw kind binnen de school kan u terecht bij de zorgcoördinator.