De school is aangesloten bij het Openbaar ondersteuningsnetwerk Antwerpen.

Contact: Vicki Tops
vicki.tops@beerse.be
0474 64 37 75

Voor algemene vragen over ondersteuning of voor specifieke vragen over de ondersteuning van uw kind binnen de school kan u terecht bij de zorgcoördinator, 014 63 34 93.