Hieronder vind je een hele lijst praktische afspraken. Misschien ben je op zoek naar iets concreet? Kies uit:

Onze schooluren

MaandagDinsdagWoensdagDonderdagVrijdag
08.30* uur08.30* uur08.30* uur08.30* uur08.30* uur
12.05 uur12.05 uur12.05 uur12.05 uur12.05 uur
MiddagpauzeMiddagpauzeMiddagpauzeMiddagpauze
13.30* uur13.30* uur13.30* uur13.30* uur
15.40 uur15.40 uur15.40 uur15.00 uur

* ‘s Morgens en na de middag gaat de bel telkens 5 minuten op voorhand zodat de lessen om 8.30 uur en om 13.30 uur kunnen starten. We verwachten dus de kinderen op school om 8.25 uur en om 13.25 uur

Op tijd komen

Het is niet prettig als kinderen te laat komen. Het klasgebeuren is dan volop bezig en het is dan moeilijk om nog aan te sluiten bij de les. Wij vragen je dan ook uitdrukkelijk ervoor te zorgen dat de kinderen op tijd in de school zijn.

Ook voor de kleuters vragen wij je de begin- en einduren te respecteren. Kleuters vinden het niet leuk in het klasje te komen als de activiteiten al zijn begonnen. In uitzonderlijke gevallen kan een leerling die daarvoor een gewettigde reden heeft, de school vóór de einduren verlaten. Dat kan enkel met de toestemming van de directeur.

Kinderen brengen

Kleuters

Je kan je kleuter brengen vanaf 8 uur in onze betalende korte schoolopvang in het gebouw van de lagere school. Je gebruikt hiervoor de deur aan Spelewei. Vanaf kwart na acht kan je de kleuters tot op de speelplaats brengen langs het poortje aan de achterkant van de kleuterschool. De kleuterleidsters met toezicht vangen de kinderen daar op. Dat toezicht is gratis. De kleuters houden dan even hun boekentasje bij zich tot het tijd is om binnen te gaan. De kleuters komen bij voorkeur langs de ingang Markt/Bevrijdingsstraat. De eerste drie dagen mag je ze nog tot aan de klas brengen. Dat maakt het afscheid misschien makkelijker. Nadien breng je ze tot aan het poortje van de kleuterspeelplaats.

Langs de ingang aan de Gezellestraat kan je ook kleuters brengen. Ouders kiezen zelf welke ingang ze wensen te nemen. Wel vragen we om de speelplaats van de lagere school over te steken onder het afdak om de kinderen niet te erg te hinderen in het spel. Daarom mag je ook niet fietsen over de speelplaats! Ofwel zet je je fiets in de rekken aan de kleuterschool ofwel in de rekken aan de Gezellestraat.

De schoolpoorten gaan pas om 8.15 uur open.

Kinderen van de lagere school

Vanaf 8 uur kunnen kinderen naar onze betalende korte schoolopvang. Je gebruikt hiervoor de deur aan Spelewei. Vanaf kwart na acht kunnen ze onmiddellijk naar de speelplaats als ze naar school komen. De leerkrachten met toezicht vangen de kinderen daar op. Dat toezicht is gratis. De schoolpoorten gaan pas om 8.15 uur open.

Kinderen afhalen

Kleuters

De kleuters mag je in de klassen afhalen na het belteken. Je wacht op dat belteken in één van de halletjes van onze kleuterschool vóór de gesloten groene deuren. Je kan best niet aan de ramen van de kleuters blijven rondhangen. Dat stoort het klasgebeuren. Als je met je kind naar buiten gaat, doe je dat best langs de kleuterspeelplaats, dit om de drukte in de gangen te vermijden.

Kinderen van de lagere school

Alle leerlingen verlaten in rijen de school tot aan de oversteekplaatsen. De begeleidende leerkrachten en eventuele ordediensten helpen daar bij het oversteken.

  • Kinderen die naar de buitenschoolse kinderopvang gaan, wandelen met de begeleiders van de kinderopvang mee.
  • Kinderen die door de ouders opgehaald worden, maar die eerst een kleuter afhalen in de kleuterschool, wachten hun ouders buiten op aan het ronde raam aan de kleuterschool.
  • Kinderen die gebruik maken van de opvang (in de hal van de lagere school) kan je afhalen langs de deur van Spelewei.

De leerlingen mogen zeker niet uit eigen beweging de school verlaten. Niemand van de kinderen mag zonder begeleiding de straat oversteken aan Spelewei.

De rijen van de lagere school

De kinderen verzamelen na het belsignaal in de rijen op de speelplaats. Ofwel stap je in de rij van de voetgangers, ofwel in de rij van de fietsers. Niemand mag zonder begeleiding de poort uit.

Ouders van kinderen van de lagere school wachten hen op aan de poort of aan de fietsenrekken! Kinderen stappen dus na de schoolbel naar de rij van de Markt/Schuttershofstraat, of naar de rij van de Gezellestraat die op de speelplaats worden gevormd. Iedereen verlaat de school met de rij. Als de kinderen hun ouders niet vinden aan de poort, komen ze terug naar school en wachten hen op bij de toezichter. We proberen de ouders te contacteren en brengen hen vanaf 15.55 uur naar de buitenschoolse opvang De spetter. Op woensdag is dat om 12.20uur.

Rijen krijgen voorrang

Wacht even voor je wegrijdt. Houd je kinderen bij de hand zodat ze niet tussen een rij lopen waarmee ze niet moeten meegaan.

Enkel nog voorschoolse opvang op school

Vanaf schooljaar 2019-2020 wordt de voor- en naschoolse opvang volledig georganiseerd in kinderclub De Spetter. Enkel tussen 8 uur en 8.15 uur is er nog een korte betalende opvang in de school. Iedereen die daarvan gebruik maakt schrijft zijn kind(eren) in via i-school. Heb je nog geen gebruik gemaakt van de opvang? Neem dan contact met de kinderclub om de inschrijving in orde te brengen. De voorschoolse opvang start om 8 uur, de schoolpoort en de schooldeuren gaan pas open om 8.15 uur ’s morgens.

Er is pas toezicht op de speelplaats vanaf 8.15 uur.

Toezicht ‘s morgens en ‘s avonds

We voorzien vanaf kwart na acht ‘s morgens toezicht op de speelplaatsen. Zorg ervoor dat de kinderen niet té vroeg naar school komen. Tijdens de middag is er toezicht vanaf 12.05 uur tot de namiddaglessen beginnen, behalve op woensdag.

Na schooltijd is er enkel toezicht voor de kinderen die niet tijdig afgehaald worden door omstandigheden. We proberen de ouders dan te contacteren en brengen hen vanaf 15.55 uur naar de buitenschoolse opvang De Spetter. Op woensdag is dat om 12.20 uur.

Buitenschoolse opvang ‘ De Spetter’

Heb je vroeger of langer opvang nodig? Merksplas heeft een buitenschoolse kinderopvang. Als je kind hier naartoe gaat, zijn het de begeleiders van de kinderopvangdienst die de kinderen naar school brengen en komen halen. De jongste kleuters mogen in de bolderkarren zitten.

Kinderclub De Spetter, Pastorijstraat 7, 2330 Merksplas, kinderclub@merksplas.be (014 6394 60)

Verzekering

Je kind is verzekerd een half uur vóór en een half uur na de schoolactiviteiten (ook opvang, naschoolse sportactiviteiten,…) op de rechtstreekse weg die de leerlingen moeten volgen van huis naar school en omgekeerd.

Middag op school

De kinderen kunnen ‘s middags de van thuis meegebrachte boterhammen in de school opeten. Ze blijven de hele middag onder toezicht.

De school biedt drank aan aan zeer democratische prijzen (zie schoolreglement).

De kinderen van de lagere school kunnen koffie (met of zonder melk), thee, melk, water van de kraan of soep verkrijgen. Ze kiezen hun drankje voor een periode van ongeveer zeven weken. Dan kunnen ze eventueel op een ander drankje overschakelen. De ouders kiezen voor de kleuters die op school blijven eten tussen melk of water van de kraan. Als de ouders iets anders willen kiezen, geven ze een seintje aan de juf.

We hebben graag dat je je kind fruit meegeeft. Toch willen we om praktische redenen vragen hen geen sinaasappels mee te geven.

Wie zit bij wie in de klas?

Het schoolbestuur bepaalt de criteria voor de indeling van de groepen. Dat gebeurt zoveel mogelijk op basis van pedagogische adviezen van leerkrachten, leeftijd, geslacht, organisatorische elementen, sociogrammen … Over de concrete klaslijsten beslist de directeur.

Kleuters

Meestal zitten kleuters van dezelfde leeftijd bij elkaar. Toch kan het om organisatorische redenen gebeuren dat kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar zitten.

Kinderen van de lagere school

Het kind behoort tot een groep als het meer dan de helft van de activiteiten volgt in die groep. Voor bepaalde activiteiten kunnen de kinderen in één of meer andere groepen worden ingedeeld.

Flexibele groepen

We werken met flexibele groepen in de lagere school. Leerjaren worden op sommige momenten onderverdeeld in kleinere groepen. We zetten dan een extra leerkracht in.

Je kind kan de les niet volgen?

Normaal nemen alle leerlingen deel aan de activiteiten die de school organiseert. Als je kind tijdelijk een bepaalde activiteit (bv. lichamelijke opvoeding, zwemmen) niet kan volgen, is een attest van de ouders of van de arts nodig.

Voor leerlingen die tijdelijk bepaalde lessen of onderdelen ervan (bv. lichamelijke opvoeding) niet kunnen volgen, zorgt de leerkracht voor een pedagogisch verantwoorde opvang van je kind.

Verjaardagen

Kleuters

Op zijn verjaardag wordt de kleuter extra in de belangstelling gezet. Jarige kleuters brengen geen traktatie mee naar de klas. Jarige kleuters mogen bij juf Liesbeth een kaartje halen.

Kinderen van de lagere school

In onze school is het de gewoonte geen traktaties mee te brengen. Wel voorzien we een aandachtsmoment voor de jarige in de klas. Kinderen mogen op hun verjaardag een kaartje bij juf Liesbeth komen halen.

Schooltoeslag

Kinderen vanaf 3 jaar die Nederlandstalig kleuter of lager onderwijs volgen in Vlaanderen kunnen als extra rekenen op een jaarlijkse schooltoeslag als het inkomen van de ouders (of de ouder en eventuele partner waar het kind is gedomicilieerd na een echtscheiding) voldoet aan de inkomensvoorwaarde.

De schooltoeslag vervangt de huidige schooltoelage vanaf het schooljaar 2019-2020. Vanaf dan zult u de schooltoeslag ontvangen van uw uitbetaler van het Groeipakket.

Ouders die met hun kinderen in Vlaanderen wonen, zullen vanaf september 2019 (schooljaar 2019-2020) hun schooltoeslag niet meer moeten aanvragen. Voor een kind dat al gekend is binnen het Groeipakket wordt het recht op een schooltoeslag automatisch onderzocht en toegekend.

De schooltoeslag wordt één maal per jaar toegekend, aan het begin van het schooljaar (september of oktober).

 

Leeftijd Bedrag
3 – 5 jaar Gemiddeld 103,70 euro/jaar
6 – 12 jaar Gemiddeld 194 euro/jaar

 

Meer informatie : https://www.groeipakket.be/

Schoolzwemmen

Alle leerlingen van de lagere school krijgen vanaf het begin van het schooljaar aangepaste zwemlessen in het zwembad van het Sporthotel Bruurs in Baarle-Nassau, telkens op donderdagnamiddag. Het zwemonderricht gebeurt door bekwame instructeurs, bijgestaan door de turnleraar. Het toezicht gebeurt door de leerkracht.

Het schoolbestuur betaalt het zwemonderricht en het vervoer naar het zwembad.

Verloren voorwerpen

De school is niet aansprakelijk voor diefstal of het verlies van persoonlijk materiaal van de kinderen (kledij, fiets, juwelen, gsm, …). Probeer zoveel mogelijk zaken te voorzien van een naam. Dat maakt het makkelijker om de verloren voorwerpen terug te bezorgen aan de eigenaar. In de polyvalente hal van de lagere school worden de verloren voorwerpen verzameld.