Met het heerlijke weer trokken de leerlingen van het 3de leerjaar naar buiten voor hun wiskundeles.  Daar leerden ze meer over tabellen en diagrammen.