Tijdens hun levensbeschouwelijke vakken werkten de leerlingen van het 4de leerjaar aan het project ‘De aarde is van waarde’.  Daarvoor trokken ze naar het bos om erbij stil te staan hoeveel waarde de aarde heeft.