De kleuters van de 3de kleuterklas brachten nog eens een bezoekje aan de juffen van het 1ste leerjaar.  Daar maakten ze kennis met professor Odette.  Die helpt hen bij het leren schrijven.