Planten hebben licht en water nodig. Dat weten de kinderen van 2A maar al te goed! Ze zorgen voor hun eigen moestuintje!