De leerlingen van het 1ste leerjaar kunnen al goed lezen, rekenen en meten.