De Marshmallow Challenge is een experiment dat aanmoedigt tot samenwerken.  Het daagt mensen uit om creatief en constructief te denken.  De opdracht is eenvoudig: bouw in 18 minuten met je groepje een zo hoog mogelijke constructie met spaghettistokjes, plakband en touw.  De marshmallow moet na de tijd boven op de constructie liggen.  De leerlingen van het 3de leerjaar ervoeren dat dit niet zo eenvoudig is.