De leerlingen van het 4de leerjaar weten al goed hoe ze moeten meten.  Dat deden ze in verschillende hoeken tijdens de wiskundeles.