Jonas nodigde alle kleuters van de 1ste kleuterklas uit op zijn boerderij.  Daar leerden de kleuters van juf Helga en juf Martine veel bij over tractors, koeien en andere dieren.