De kinderen van het 1ste leerjaar kunnen al heel goed rekenen.  Dat herhaalden ze tijdens een rekenhoekenwerk met allerlei spelletjes.