Dinsdag 29/06/2021: laatste schooldag… wat een dag!  We vierden juf Liesbeth voor haar pensioen, we vierden de klassencompetitie, we rollerden erop los, leerlingen van het 6de leerjaar voetbalden en netbalden tegen de leerkrachten en we rollerden nog verder.  Topdag!