De leerlingen van het vierde leerjaar daagden elkaar uit bij verschillende spelletjes.  Zo konden ze de leerstof van het voorbije schooljaar nog eens herhalen.