De kleuters van de 3de kleuterklas leerden de wind beter kennen.  Met allerlei materialen ervoeren zij de kracht van de wind.