De kinderen van het 4de leerjaar hadden zoveel deugd van hun schoolreis naar Technopolis dat ze het doecentrum eventjes naar de klas brachten.  Ze deden op school enkele wetenschappelijke proefjes.