Ook onze eerste kleuterklassers leerden meer over hun gezond lichaam.