Jaarlijks krijgt ons grootouderfeest een ander thema.  Dit jaar laten we Qworzó stralen!  De kleuterjuffen stelden het thema voor aan de kleuters met een toneeltje.