In het 2de leerjaar wordt er hard gewerkt.  Tijdens de werkwinkel werken de leerlingen op hun eigen tempo aan hun taakjes.