Inleiding

Normaal nodigen we je als ouders uit in het begin van het schooljaar en heten we je welkom. We vertellen dan ook over belangrijke wijzigingen in het onderwijs, over de nieuwe schoolaccenten en we frissen een aantal afspraken op die het schoolleven vlotter laten verlopen. Nadien kan je dan bij de klasleerkracht terecht om het te hebben over de werking van de klas. Door de coronamaatregelen kunnen we uit veiligheidsoverweging de ouders deze keer niet op school toelaten. We bezorgen jullie daarom die informatie schriftelijk.

Hieronder lees je de algemene zaken. Je kind brengt een brief met de klaseigen informatie mee. We danken jullie voor je begrip.

Coronamaatregelen

We maakten een plan op met maatregelen per pandemieniveau. Afhankelijk van de fase waarin de coronapandemie zich bevindt, schakelen we naar strengere of minder strenge maatregelen.

Groen: nul risico
•                 als er een vaccin- of groepsimmuniteit is
Geel: laag risico
•                 Er is een beperkte transmissie van besmettingen, waardoor verhoogde waakzaamheid is aangewezen. Contacten tussen mogelijke verspreiders worden beperkt. Functioneel noodzakelijke contacten kunnen doorgaan met inachtneming van de toepasselijke veiligheidsmaatregelen.
Oranje: matig risico
•                Er zijn alleenstaande of geïsoleerde clusteruitbraken. Contacten tussen mogelijke verspreiders worden tot het essentiële beperkt en vinden plaats binnen een context waar risicofactoren zoveel mogelijk onder controle zijn gebracht.
Rood: Hoog risico
•                 Er zijn wijdverspreide besmettingen in de samenleving en er zijn nieuwe uitbraken en clusters. Contacten tussen mogelijke verspreiders moeten maximaal vermeden worden.

 

We starten in fase Geel

 • alle leerlingen mogen terug naar school
 • 5 dagen per week
 • geen afstandsonderwijs
 • geen noodopvang
 • alle personeelsleden zijn aanwezig op school
 • de ondersteuners begeleiden de kinderen op school

Kunnen doorgaan:

 • normaal gebruik klas, refter, speelplaats
 • lessen lichamelijke opvoeding
 • lessen levensbeschouwelijke vakken
 • ééndaagse of meerdaagse uitstappen
  • bibbezoek
  • naar de kermis
 • lezen met leesouders, mama-papaweken

Hygiënemaatregelen

 • extra handhygiëne en verluchting
 • personeel heeft een mondmasker nodig als de afstand 1,5 meter niet mogelijk is:
  • in de klas (niet nodig tussen juf en kleuter)
  • in de leraarskamer
  • tijdens personeelsvergadering
  • in contact met ouders en andere volwassenen

Wees zeker voorbereid op schakelen naar oranje

Alles blijft hetzelfde als in de gele fase, behalve:

 • kinderen eten in de klas
 • geen uitstappen
 • inschrijven kan enkel nog digitaal of op afspraak
 • de quiz, de lentemarkt, het Qworzó-feest wordt geannuleerd
 • oudercontacten verlopen digitaal
 • de aanwezigheid van niet-essentiële derden wordt beperkt

Dank je wel voor uw begrip

We beseffen dat sommige maatregelen zoals bijvoorbeeld het brengen en halen veel van de ouders vergen. Het ziet ernaar uit dat we dit nog een tijdje gaan moeten volhouden. Op zoek naar alternatieven Elke dag weer zien we jullie zeer gedisciplineerd de maatregelen opvolgen. Daar zijn we zeer dankbaar om.

Leerplicht is verlaagd naar de derde kleuterklas

Voor de kleuters van de derde kleuterklas en evt. enkele kleuters uit de tweede kleuter kleuterklas (die vijf jaar worden vóór 1 januari van het schooljaar) is er een leerplicht van minimaal 290 halve dagen aanwezigheid per schooljaar.

Briefjes om de afwezigheid te melden

Voor de leerplichtige kleuters (vijf jaar voor 1 januari ’21) vragen we voor elke afwezigheid een briefje aan de leerkracht te bezorgen. De directie bepaalt op basis van dit briefje of de afwezigheid aanvaard wordt om mee te kunnen tellen bij de aanwezigheden (min. 290 per schooljaar).

Alle afwezigheden die niet overlegd zijn met de school én/of die de directie niet als aanvaardbaar beschouwt, zijn de andere afwezigheden. Het kan dat ouders over de reden van een afwezigheid niet gecommuniceerd hebben, het kan dat ouders er wel over communiceren maar dat de directie de afwezigheid niet als aanvaardbaar acht.

Alle andere afwezigheden, dus alle afwezigheden die door de directie niet als aanvaardbaar (code P) geregistreerd worden, worden geregistreerd als ongewettigd afwezig (met een code B). Er zijn geen doktersbriefjes nodig om de afwezigheid te wettigen

Leerplichtige kinderen moeten naar school gaan of hun afwezigheid wettigen.

Voor zes- en zevenjarigen in het kleuteronderwijs of een vijfjarige die vervroegd instapt in het lager onderwijs, moet je de afwezigheden wettigen volgens dezelfde regels als in het lager onderwijs:

Schoolaccenten 2020-‘21

Qworzó blijft dit jaar inzetten op een goede leerlingbegeleiding

 • De school werkt in het kader van schoolloopbaan een beleid uit rond de overgang van de derde kleuterklas naar het eerste leerjaar.
 • We willen het beleid rond anderstalige nieuwkomers nog beter omzetten in de praktijk door de juiste acties en materialen op een passende wijze te gaan inzetten.

We implementeren een nieuwe wiskundemethode

 • Vorig schooljaar koos het team zorgvuldig een nieuwe wiskundemethode uit. Dit schooljaar zoekt het team samen uit hoe we die methode best inpassen. Bij het implementeren van deze methode moeten we inzetten op het verwezenlijken van leerkrachtige rekenomgevingen.

We hebben boontje voor sport

 • Onze school is een sportieve school. Dat merk je aan het sportaanbod.
 • Vorig schooljaar werd het sportbeleidsplan geactualiseerd. Specifiek geven we naast het ruim sportaanbod ook blijvend aandacht aan het actief, bewegend leren in de klas. In 2020-2021 werkt de school in het kader van gezondheid en het sportbeleidsplan aan een nieuwe speelplaats.

Schrijven staat in de focus

 • Het eerste leerjaar startte vorig schooljaar met een nieuwe schrijfmethode: ‘Karakter’. Dit schooljaar bouwt het tweede leerjaar daarop verder. De kleuterschool start met de methode ‘Krullenbol’. Vorig schooljaar leerde men de methodes kennen. In de kleuterschool maakt het team op een studiedag een selectie in goede, interessante oefeningen per leeftijdsgroep. De afspraken worden in een leerlijn vastgelegd.

Wekelijkse nieuwsbrief op het Ouderplatform

Op een week tijd hebben we heel wat nieuws voor jou of je kind. We bezorgen je dit op één vaste postdag: op donderdag. Je krijgt dan van ons een digitale schoolnieuwsbrief waarop je kan lezen welke brieven, inschrijvingsstrookjes of belangrijke weetjes je in de boekentas van dochter- of zoonlief hoort te vinden. Donderdag vinden we een goede postdag, omdat je dan vrijdag eventueel al een aantal dingen kan terugbezorgen. Je vindt de nieuwsbrief ook op de website van de school. Belangrijke berichten posten we als het echt nodig is tussendoor.

Info over de klaswerking

De info over de klaswerking brengen de kinderen op papier in hun kaft mee naar huis. Mocht je hierover nog vragen hebben, aarzel dan niet de leerkracht te contacteren. Vorige week kregen jullie hun mailadressen.

Wie werkt er in Qworzó

Omdat we de leerkrachten niet kunnen voorstellen tijdens de infoavond, zetten we foto’s van hen op de website. Je vindt ze linksboven onder de rubriek Qworzó / schoolteam.