Door de werken verloopt het brengen en halen van de kinderen wat anders:

 • Dat gebeurt wat gespreid in de tijd.
 • Kleuters breng en haal je af aan de ingang aan de kant van de Markt.
 • De kinderen van de lagere school breng en haal je op aan de Schuttershofstraat (aan Spelewei).
 • De ingang van de Gezellestraat is tijdelijk niet bruikbaar.
 • De voorschoolse opvang gaat voorlopig nog altijd door in kinderclub De Spetter.

Bij het brengen en halen van kinderen

 • Draag je een mondmasker
 • Hou je 1,5 meter afstand van andere ouders en kinderen
 • Blijf je niet praten aan de in- of uitgang
 • Kom je zoveel mogelijk te voet of met de fiets

Kleuters brengen

Breng ze tussen 8.15 en 8.35 u. naar de zwarte poort aan de kleuterschool.

 • In de Bevrijdingsstraat en de Gezellestraat zijn er wegenwerken. Kom daarom best langs de Markt.
 • Kom niet vroeger naar school zodat we geen problemen krijgen met de sociale afstand aan de schoolpoort. Je krijgt wat meer tijd om opstoppingen te voorkomen.
 • Volg de richting van de pijlen.
 • Zet je kind af bij de toezichter en ga verder.
 • De toezichters brengen de kleuters verder.

Kleuters ophalen

Ophalen kan 10 minuten vroeger dan normaal op de speelplaats van de lagere school (onder het afdak):

 • op maandag, dinsdag, donderdag tussen 15.30 en 15.40 u.
 • op woensdag tussen 11.55 en 12.05 u.
 • op vrijdag tussen 14.50 en 15 u.
 • Ouders volgen de pijlen op de grond.
 • Kinderen die naar de Spetter moeten, blijven op de speelplaats van de kleuterschool tot de Spetter er is.
 • Let op! Kleuters die door omstandigheden om 15.55 u. (of woensdag om 12.20 u. of vrijdag om 15.15 u.) nog niet afgehaald zijn, gaan naar De Spetter. De ouders worden hiervan telefonisch verwittigd.

Naar de lagere school?

Breng je kinderen vanaf 8.15 tot 8.25 u. langs de Schuttershofstraat. Niet langs de Gezellestraat, want door de werken kan die ingang tijdelijk niet gebruikt worden.

Fietsers en voetgangers

 • Fietsers en voetgangers gebruiken het nieuwe fietspad tussen de Schuttershofstraat en de Gezellestraat naar de fietsenrekken en de ingang aan de turnzaal.
 • Een gemachtigd opzichter helpt de kinderen aan de Schuttershofstraat oversteken.

Auto’s

 • Voor auto’s verandert er niets. Je kan parkeren en stilstaan op de schoolparking aan Spelewei. Je kan dan je kind eventueel tot aan de rode streep aan de ingang aan de turnzaal brengen. Dat doen we vooral voor de kinderen van het eerste leerjaar.
 • Als de werken aan het fietspad en de oprit nog niet klaar zijn, kan je enkele dagen niet met je wagen de schoolparking op. Hiervoor vragen we je begrip.
 • Rij zeer voorzichtig in deze nieuwe situatie:
  • Geef de voetgangers en de fietsers altijd voorrang!
  • Kom niet onnodig het terrein opgereden.

Van de lagere school naar huis

Kinderen die alleen naar huis gaan

De kinderen van het 4de, 5de en 6de leerjaar vertrekken telkens 10 min. vroeger dan normaal.

 • maandag, dinsdag en donderdag om 15.30 u.
 • woensdag om 11.55 u.
 • vrijdag om 14.50 u.

De kinderen van het 1ste, 2de en 3de leerjaar vertrekken op de normale uren

 • maandag, dinsdag en donderdag om 15.40 u.
 • woensdag om 12.05 u.
 • vrijdag om 15 u.
 • Ze vertrekken met de rij naar buiten: eerst fietsers, dan voetgangers.
 • Terwijl de fietsers hun fietsen nemen, stappen de voetgangers al verder.
 • De fietsers sluiten aan.
 • Een gemachtigd opzichter helpt bij de oversteek.
 • Er zijn geen andere begeleide rijen!
 • Neem de nodige maatregelen om je kind veilig naar huis te laten gaan.

Afhalen van kinderen van de lagere school

Dat gebeurt op de normale uren:

 • maandag, dinsdag en donderdag om 15.40 u.
 • woensdag om 12.05 u.
 • vrijdag om 15 u.
 • Ze komen met de rij naar buiten (zie hoger).
 • Ouders en De Spetter wachten in de wachtzone op het basketbalveld.
 • Terwijl de nieuwe rij zich vormt, mogen ouders al met hun kind vertrekken.
 • Als de rij aan de slagboom komt, moeten auto’s wachten om de rij te laten oversteken. De gemachtigd opzichter en de begeleider van de rij helpen hierbij.
 • Let op! Kinderen die door omstandigheden om 15.55 u.(of woensdag om 12.20 u. of vrijdag om 15.15 u.) nog niet afgehaald zijn, gaan naar De Spetter. De ouders worden hiervan telefonisch verwittigd.

’s Middags

Kinderen die thuis gaan eten, worden ofwel afgehaald of worden door de begeleider van de rij aan de Schuttershofstraat overgezet.

Moet je op twee plaatsen kinderen brengen of afhalen?

Voor het brengen: eerst lagere school, dan kleuterschool

We raden je aan om eerst je kind in de lagere school af te zetten (ten vroegste om 8.15 u.). Stap dan verder naar de Bevrijdingsstraat om je kleuter af te zetten. Daar voorzien we meer tijd om de kinderen gespreid te brengen, nl. tot 8.35 u.

Voor het afhalen: eerst kleuterschool, dan lagere school

Dat doe je beter andersom: haal eerst je kleuter af via de Markt. Dat kan bijvoorbeeld op maandag, dinsdag en donderdag al vanaf 15.30 u. zodat je daarna vanaf 15.40 u. je kind uit de lagere school op het basketveld aan Spelewei kan opwachten.