Of als lijstje:

Hoofdstuk 12    Jaarkalender

Vrije dagen

1ste trimester

Maandag 2 oktober 2017                                                   pedagogische studiedag

Maandag 30 oktober t.e.m. zondag 5 november 2017         herfstvakantie

Woensdag 6 december 2017                                             pedagogische studiedag

Maandag 25 december 2017 t.e.m. zondag 7 januari 2018   kerstvakantie

2de trimester

Maandag 12 februari t.e.m. zondag 18 februari 2018           krokusvakantie

Maandag 2 april t.e.m. zondag 15 april 2018                       paasvakantie

Maandag 30 april 2018                                                      lokale verlofdag

3de trimester

Maandag 1 mei 2018                                                         dag van de arbeid

Donderdag 10 mei en vrijdag 11 mei 2018                          verlof (Hemelvaart)

Maandag 14 mei 2018                                                       lokale verlofdag

Maandag 21 mei 2018                                                       verlof (Pinkstermaandag)

Zondag 1 juli 2018                                                            begin zomervakantie

Opendeurdagen in de instapklas

Woensdag 18 oktober 2017

Woensdag 13 december 2017

Woensdag 31 januari 2018

Woensdag 21 maart 2018

Woensdag 2 mei 2018

Zaterdag 2 juni 2018

Info-avond en rondleiding voor ouders instapklas

Dinsdag 12 december 2017 om 19.30 uur

Dinsdag 20 maart 2018 om 19.30 uur

Belangrijke data

Vrijdag 1 september 2017              Start schooljaar

Maandag 11 september 2017         Ouderavond lagere school

Dinsdag 12 september 2017          Ouderavond kleuterschool

Woensdag 22 november 2017        Grootouderfeest

Dinsdag 5 december 2017             Sinterklaas komt op bezoek

Vrijdag 23 februari 2018                 Qworzó Quiz

Maandag 5 maart 2018                  Vertrek bosklassen naar Herentals 3de graad

Vrijdag 9 maart 2018                      Aankomst bosklassen 3de graad

Zaterdag 2 juni 2018                      Schoolfeest

Data schoolrekeningen

1ste rekening                                Donderdag 12/10/2017

2de rekening                                 Donderdag 23/11/2017

3de rekening                                 Donderdag 11/01/2018

4de rekening                                 Donderdag 8/03/2018

5de rekening                                 Donderdag 17/05/2018

6de rekening                                 Vrijdag 29/06/2018