Maandag 26 april startte voor de kinderen van het eerste tot en met het vierde leerjaar het leesproject ‘Qworzó leest de wereld rond’. Als elke leerling 1.350 minuten leest tijdens de volgende zes weken kan dat lukken. Maar…daarvoor hebben we ook jullie nodig. Een half uurtje per dag op school lezen gaat lukken, maar daarnaast vragen we de kinderen ook om thuis elke werkdag een kwartiertje te lezen.

Vijftien minuten dagelijks oefenen met lezen doet wonderen voor de leesvaardigheid.
De kinderen hebben een leeskaart bij. We vragen de ouders om de kinderen te helpen en de leeskaart in te vullen na elke leesbeurt.

Tips:

·        Maak het leesmomentje gezellig. Neem tijd voor je kind. Luister, of lees luidop mee.
Is je kind te moe? Lees het boek dan voor en praat met elkaar over het verhaal.

·        Lees om de beurt, laat je kind een verhaal voorlezen aan een jongere zus of broer.

·        Zorg voor leuke boeken, of ander interessant leesvoer.
De kinderen hebben een boek van de school mee. Je kan ook naar de bib gaan en er zelf leuke boeken uitkiezen. Heeft je kind een hekel aan boeken? Geen probleem, je kan ook informatie opzoeken, een recept lezen, het weerbericht, de ondertiteling op tv,…

·        Trek elke dag een kwartier tot een half uur uit waarin alle gezinsleden lezen uit hun eigen boek. Zien lezen doet lezen. Kies altijd hetzelfde moment zodat lezen een gewoonte wordt.

Beloning:

Om de wereld rond te reizen kunnen de klassen een blokje inkleuren als ze een afgesproken leestijd bijeen verzamelden. Op de kaart kunnen de kinderen de afgelegde weg volgen. Per blokje dat de klas kan kleuren, verdient elk kind een beloning.