Coronamaatregelen

De school volgt de maatregelen op basis van nieuwe richtlijnen en een nieuwe risicoanalyse. We volgen daarbij de adviezen van de preventieadviseur Peter Verschuren op.

De werking lijkt een beetje op die van toen we eindigden in juni maar is wat soepeler geworden voor de kinderen.

Hoe starten we en wat wijzigt er?

 • Alle kinderen komen alle dagen.
 • Alle kinderen, ook de kleuters, starten om 8.25 uur. De lessen eindigen voor iedereen op maandag, dinsdag en donderdag om 15.40 uur, op woensdag om 12.05 uur en op vrijdag om 15.00 uur.
 • De kleuters worden aan de schoolpoort afgezet aan de rode lijn. De fietsjes worden in de fietsenrekken aan de Bevrijdingsstraat gezet. De kleuterleidsters brengen de kleuters veilig naar de speelplaats. De 3 eerste dagen worden ze naar de kleuterjuf in de klas gebracht.
 • De kleuters worden opgehaald onder het afdak. De ouders wachten aan de schoolpoort tot het belsignaal om de speelplaats op te komen.
 • Samenscholing van ouders aan de schoolpoort wordt vermeden.
 • De leerlingen van de lagere school verlaten de school met de rij via Spelewei en de Gezellestraat. Enkel broertjes en zusjes of leerlingen met toestemming van de directie verlaten de school via de zwarte poort van de kleuterschool.
 • Social distancing:
  • bij contacten tussen volwassenen
  • tussen personeel en leerlingen
  • niet tussen kleuterleidsters en kleuters
  • niet tussen leerlingen onderling
 • Mondmaskers:
  • leerlingen van de derde graad dragen geen mondmaskers meer
  • leerkrachten dragen in de klas geen mondmaskers als ze de afstand met de lln kunnen bewaren
  • leerkrachten dragen buiten geen mondmaskers meer
  • ouders dragen nog steeds een mondmasker als ze het schoolplein opkomen of op de school verwacht worden
 • Handhygiëne:
  • bij het binnenkomen op school
  • bij het betreden van de klas
  • na het toiletbezoek
  • voor de maaltijd
  • voor het verlaten van de school
  • na het hoesten / niezen
 • Ventilatie gebeurt maximaal.
 • Kinderen blijven thuis als ze ziek zijn. Wordt je kind ziek op school dan vragen we om het te komen afhalen.
 • Essentiële derden zijn toegelaten op school.
 • Eéndaagse en meerdaagse uitstappen kunnen doorgaan.
 • In het schoolgebouw worden geen ouders toegelaten, tenzij op afspraak of met toestemming en volgens de geldende maatregelen.
 • Kinderen mogen ook weer eten in de eetzaal:
  • Bij goed weer eten de kinderen buiten (geen warme dranken).
  • Bij slecht weer eten de kinderen in de eetzaal. Ze zitten gegroepeerd per klas. Er wordt voorlopig geen soep aangeboden.
 • De godsdienst- en turnlessen gaan gewoon door.
 • De zwemlessen gaan door als de epidemiologische toestand in Noord-Brabant gunstig is. We houden je wekelijks op de hoogte via de nieuwsbrief.

Kijkdag nieuwe kleuters op 28 augustus tussen 9 uur en 10 uur

Ken je nog gezinnetjes die op zoek zijn naar een school voor hun kindje. Deze mensen zijn welkom op de kennismaking in het klasje van juf Leen op 28 augustus vanaf 9 uur. Er worden maximum 4 peutertjes tegelijkertijd toegelaten. Komen er meerdere tezamen dan voorzien we een bewegingscircuit in de turnzaal waar er kan gespeeld worden.

Is je kleuter al ingeschreven, maar mag nog niet starten op 1 september, dan ben je op dit tijdstip ook welkom.

Kijkdag kleuters op 28 augustus tussen 10.30 uur en 11.30 uur

Deze gaan coronaproef door. Je ontvangt een mail via het ouderplatform met het tijdstip dat je kleuter mag komen kennismaken met de nieuwe klas en de nieuwe juf.

We vragen dat er maar 1 ouder per kleuter meekomt. Je betreedt de school via ingang aan de klas van juf Leen. Je verlaat het schoolgebouw na 10 minuten via de uitgang langs de Bevrijdingsstraat.

Kijkdag leerlingen eerste leerjaar op 27 augustus tussen 18.00 uur en 19 uur

Ook deze gaan coronaproef door. Je ontvangt een mail via het ouderplatform met het tijdstip dat je kind mag komen kennismaken met de nieuwe klas en de juf.

We vragen dat er maar 1 ouder per kind meekomt. Je betreedt de school via de ingang aan de turnzaal. Je verlaat het schoolgebouw na 10 minuten via de uitgang langs de eetzaal.

Infoavonden op 6 september (LS) en 7 september (KS) gaan door

Het is fijn en ook belangrijk dat ouders informatie krijgen over het reilen en zeilen in de klas. We vinden het daarom heel belangrijk dat deze infoavonden doorgaan.

 • Het algemene gedeelte in de zaal gaat niet door. De informatie die er gedeeld wordt, kan je hieronder lezen.
 • Er wordt na de infoavond geen koffie voorzien.
 • De infoavonden gaan door per halve klas.
 • Er komt 1 ouder per kind.
 • Groep 1 start om 19 uur.
 • Groep 2 start om 20 uur.
 • Je kind krijgt een briefje mee met het juiste tijdstip.
 • Mondmaskers zijn verplicht.
 • School binnenkomen en verlaten gebeurt via dezelfde stroom als bij de kijkdagen.

Goed om weten

Taalscreening (KOaLa) in de derde kleuterklas

De overheid ontwierp een screening om de taal- en luistervaardigheid bij kleuters uit de derde kleuterklas te meten. Op basis van deze resultaten biedt de school een taalintegratietraject aan kleuters die dit nodig hebben.

Schoolaccenten 2021-2022

Blijven inzetten op een goede leerlingbegeleiding

Het team toetst af of de acties die op de klasvloer lopen op de vier domeinen (leren en studeren, onderwijsloopbaan, preventieve gezondheidszorg, psychisch en sociaal functioneren) nog actueel zijn.

De school werkt een beleid uit rond de overgang van de derde kleuterklas naar het eerste leerjaar.  Ook blijven we de gevolgen van corona op de resultaten van lezen, spelling en het welbevinden opvolgen.

Beleid anderstalige nieuwkomers

In heel wat klassen zitten er anderstalige leerlingen die we een aanbod op maat willen geven. We hebben een beleid en heel wat mooie materialen voor anderstalige zij-instromers. We verdiepen ons in het ontwikkelen van goede taaltrajecten voor kleuters.

Evalueren

Het team werkte enkele jaren geleden een traject uit rond breed evalueren en breed rapporteren. Hieruit ontstonden nieuwe rapporten waar we nu al enkele jaren mee werken. We gaan dit schooljaar na of onze rapporten beantwoorden aan de visie van breed evalueren.

In de kleuterschool verdiepen de kleuterleidsters zich over het vroegtijdig opsporen en rapporteren van problemen bij kleuters.

Boontje voor sport

Onze school is een sportieve school. Naast de turn- en zwemlessen krijgen de kinderen in de lagere school nog dans/fietslessen in een beurtrolsysteem. Daarnaast is er tijdens de middagen nog een mooi aanbod van sportactiviteiten nl, badmintonwedstrijden, tafeltenniskampioenschap, klassencompetities, naschoolse activiteiten van MOEV,….

Daarnaast zetten de leerkachten ook in op bewegen tijdens de lessen bij de aanbreng of inoefening van reken-, taal-, of andere les.

We trekken de kaart van ICT

We integreren ICT in een krachtige leeromgeving: als gereedschap bij het uitvoeren van taken, als instructeur bij een leerproces, als een open digitale wereld.

De Vlaamse regering voorziet extra middelen voor het versterken van de ICT-infrastructuur, het aanschaffen van ICT-apparatuur voor gedeeld gebruik voor de kleuters en de leerlingen van het eerste tot het vierde leerjaar en het aanschaffen van een ICT-toestel voor de leerlingen van de derde graad. We werken een plan uit om deze middelen zo goed mogelijk in te zetten om tot beter onderwijs te komen.

We werken een beleid rond cyberpesten uit. Het is nodig kinderen kritisch te leren omgaan met media en informatie. Zo groeien ze tot bewuste computergebruikers, met voldoende weerbaarheid.

We zetten in op techniek

Op school zijn er techniekkoffers voor kleuters en ook voor de kinderen van de lagere school. Deze worden doordacht gevuld met materialen en activiteiten die beantwoorden aan de richtlijnen van de leerplannen.

Kalender

wo 01 sep   Start nieuwe schooljaar
do 02 sep   Fietsen 1B/1C
do 02 sep   Zwemmen 3A/3B – 4A/3C
do 02 sep   Rollebolle derde kk
ma 06 sep   Ouderavond LS
di 07 sep   Ouderavond KS
do 23 sep   Scholenveldloop
za 02 okt   Vormsel
zo 03 okt   Eerste communie
ma 04 okt   Ped studiedag: vrijaf voor de leerlingen

Bea Mertens

Directeur