Beste ouders
Vandaag vond een overleg plaats tussen de school, het schoolbestuur en CLB vestiging Hoogstraten en vestiging Geel. Deze laatste is bevoegd voor de contacttracing.
Tijdens dit overleg beslisten we dat we de maatregelen tot aan de herfstvakantie verstrengen.

Wat betekent dit voor onze school?

De mondmaskerplicht blijft
Zowel ouders als leerkrachten dragen in de school en de schoolomgeving hun mondmasker.

De kleuters eten in de klassen
De kleuters eten niet meer samen in de eetzaal. Binnen is hun klasgroep dus zoveel mogelijk gescheiden van een andere klasgroep.

De klasgroepen blijven gescheiden
De activiteiten die klasoverschrijdend zijn worden geannuleerd. Volgende activiteiten gaan dan niet door:

 • Kangoeroewerking
 • Uitwisselingsactiviteiten derde kleuterklas – eerste leerjaar
 • Peter – meter eerste en zesde leerjaar
 • …..

Klasoverschrijdende activiteiten buiten kunnen wel doorgaan. Dus een wandeling met een andere klas naar het Carons Hofke kan wel. Dit wordt gelijkgeschakeld met de speeltijden.

De huisarts beslist of kleuters en leerlingen met een verkoudheid worden getest
Is je kind verkouden of vertoont het kenmerken dan neem je eerst contact op met de huisarts. Die beslist of je kind wel of niet getest moet worden en ook of je kind met deze symptomen naar school mag komen.

Geen ouders of externen op school
Dit betekent:

 • dat je je kleuter niet meer mag afzetten aan de klas. Je belt en je kleuter wordt naar de klas gebracht. Wees tijdig aanwezig op school zodat het naar de klas brengen van kleuters beperkt blijft voor het secretariaat.
 • dat er geen leesouders of andere niet-essentiële derden komen helpen op school.
 • dat de oudercontacten van de kleuterschool uitgesteld worden tot na de herfstvakantie.
 • dat de gesprekken met ouders en CLB digitaal doorgaan.
 • dat de kijkdag voor nieuwe kleuters op 20 oktober wel doorgaat. Deze staat gepland buiten de schooluren.

De uitstappen met vervoer worden geannuleerd
Dit betekent dat we de volgende uitstappen annuleren:

 • de zwemlessen
 • de uitstap naar de kabouterberg
 • alle uitstappen met vervoer van ouders zoals het bezoek aan het oude klasje, kronkeldiedoe….

De uitstappen waar verschillende scholen elkaar ontmoeten worden geannuleerd
Dit betekent dat we de activiteiten van MOEV op woensdagnamiddag annuleren.

Beste ouders
Een aantal maatregelen zijn niet fijn voor onze leerlingen, onze leerkrachten en voor jullie. Maar op deze manier willen we de besmettingen nog meer beperken. Ik dank jullie nogmaals voor het begrip en het opvolgen van deze verstrengingen.

Vriendelijke groeten

Bea Mertens