Welkom

Welkom aan alle nieuwe kleuters, leerlingen, leerkrachten en ouders! We hopen dat iedereen zich snel goed voelt op school. Aan alle andere kinderen, leerkrachten, ouders en iedereen die betrokken is bij Qworzó wensen we een fantastisch leuk en goed schooljaar.

Normale starturen en einduren

In een vorig bericht kon je lezen dat zowel voor de kleuters als de kinderen van de lagere school de lessen ’s morgens starten om 8.25 uur.

Op maandag, dinsdag en donderdag eindigen voor alle kinderen de lessen om 15.40 uur, op woensdag om 12.05 uur, op vrijdag om 15.00 uur.

Kleuters vanaf maandag naar de speelplaats

Ouders brengen de kleuters tot aan de zwarte poort. De eerste drie schooldagen brengen de juffen de kleuters van de eerste kleuterklassen en van de instapklas rechtstreeks naar de klas. De andere kleuters worden door hun juffen op de speelplaats onthaald. Vanaf maandag brengen we ze allemaal naar hun speelplaats. Dan gaan ze als de bel gaat met de rij naar binnen.

Veilige weg van en naar de school

We stimuleren de kinderen om zo veel mogelijk met de fiets of te voet naar school te komen. Er staan ’s morgens en ’s avonds gemachtigde opzichters aan de uitgang van Spelewei, aan het kruispunt Albertstraat/Leopoldstraat en aan het kruispunt met de Markt/ Leopoldstraat. Aan het kruispunt Leest/Bevrijdingsstraat, het kruispunt Veldenbergstraat/Molenzijde staan er enkel ’s morgens gemachtigde opzichters.

Per gezin een schoolbrochure 2021-2022 met gewijzigd schoolreglement

Vandaag krijgt elk gezin de nieuwe schoolbrochure mee naar huis. In die brochure vind je zowel het schoolreglement, het pedagogisch project als een infobrochure met een aantal praktische afspraken. Die werd opgemaakt met de afspraken tijdens een normale niet-coronatijd. Het is dus mogelijk dat sommige afspraken tijdelijk niet stroken met de informatie die je nu krijgt. We vragen je om de brochure door te nemen.

Instemmen met de wijziging van het schoolreglement: onderteken de brief

Als je de brief ondertekent, stem je in met ons schoolreglement en met ons pedagogisch project. Dat is nu eenmaal verplicht om je kind geldig in te schrijven.

Rookvrije schoolomgeving

Er is een absoluut en permanent verbod op het roken van tabak of van soortgelijke producten binnen de volledige school.

Omdat we een gezonde school zijn, vragen we ook aan de ouders om in de schoolomgeving het rookverbod te respecteren.

Briefjes om de afwezigheid te wettigen of te melden

In de lagere school hebben de kinderen de briefjes mee om hun afwezigheid wegens ziekte te wettigen.

Voor de leerplichtige kleuters (vijf jaar voor 1 januari ’22) vragen we voor elke afwezigheid een briefje aan de leerkracht te bezorgen met de reden. De directie bepaalt op basis van dit briefje of de afwezigheid aanvaard wordt om mee te kunnen tellen bij de aanwezigheden (min. 290 halve dagen per schooljaar).

Als de directie die reden niet aanvaardt, wordt de afwezigheid geregistreerd als ongewettigd afwezig (met een code B).

Zijn de gegevens op het ouderplatform juist?

We bezorgen je het wekelijks nieuws op donderdag met een mailbericht. Daarin vind je een link naar het ouderplatform. Op het ouderplatform zie je per kind een afbeelding met de naam van je kind(eren). Klik op die afbeelding. Zoek links de rubriek leerlinggegevens. Klik daarop en kijk even na of de gegevens die daarin staan nog correct zijn. Laat het ons anders weten.

 • algemene gegevens (o.a. adres)
 • gezins- en contactgegevens

Woensdag fruitdag

We willen kinderen aansporen om gezond te eten. Daarom organiseren we al enkele jaren een fruitdag. Op woensdag nemen alle kinderen in plaats van een koek, een stuk fruit mee om tijdens de speeltijd te eten. De andere dagen mag er natuurlijk ook fruit worden meegegeven.

Voorlopig thuis kriebelen

Volgens ons luizenbeleid komen normaal kriebelouders alle hoofdjes nakijken. Voorlopig mag er 1 kriebelmoeder per klas en per dag komen kriebelen. Dit is organisatorisch te complex. Het lijkt ons veiliger om het kriebelteam terug te laten opstarten als dit voor alle klassen tegelijkertijd mag. Kunnen jullie daarom zelf de hoofdjes eens goed nakijken? Als je kind neten of luizen heeft, laat je de school dat best weten zodat de andere ouders een brief mee krijgen om de hoofdjes nog eens extra te controleren en eventueel te behandelen.

Lijst met e-mailadressen van de leerkrachten

Elk oudste kind krijgt een lijst met de e-mailadressen van de leerkrachten mee. Het is niet de bedoeling om de leerkrachten te overstelpen met mails. We willen echter wel dat leerkrachten bereikbaar zijn voor situaties waarin dat echt nodig is. Soms gebeurt er iets buiten de school in het gezin of met uw kind waarvan je vindt dat de leerkracht op de hoogte moet zijn. Of je wil een extra oudercontact aanvragen. Dan kan je even een mail sturen om dat te bespreken.

Je merkt op de lijst dat we ondertussen ook een leerkracht Islamitische godsdienst hebben. Een leermeester Orthodoxe godsdienst hebben we nog niet. De inspectie blijft hier naar zoeken.

Ouderavonden op 6 september in de lagere school, op 7 september in de kleuterschool

Deze gaan door in de klas van je kind. Je krijgt vandaag een briefje mee om welk uur dat je verwacht wordt.

We vragen om de maatregelen goed op te volgen:

 • 1 ouder per kind
 • Je beurt respecteren
 • De duur van de beurt respecteren
 • Binnenkomen langs de ingang aan de rode fietsenrekken / turnzaal (voor de lagere school)
 • Binnenkomen langs de ingang aan de klas van juf Leen (voor de kleuterschool)
 • Buitengaan langs uitgang aan de eetzaal (voor de lagere school)
 • Buitengaan langs de uitgang aan de Bevrijdingsstraat (voor de kleuterschool)
 • Mondmasker
 • Handhygiëne

Nieuwe fluo’s voor instappers, leerlingen eerste en vierde leerjaar

Vorig schooljaar kregen alle kinderen een nieuw fluovestje van de ouderraad. Vanaf dit schooljaar voorzien we voor alle kleuters van de instapklas, de leerlingen van het eerste en het vierde leerjaar een nieuw fluovestje.

Ben je het vestje van je kind verloren? Zoek dan nog eens goed. We vinden het heel belangrijk dat de fluo’s goed gedragen worden.

Langs deze weg danken we de ouderraad om onze kinderen zichtbaar te maken in het verkeer.

Qworzó sportief

De kinderen van de lagere school krijgen de sportkalender tot aan de kerstvakantie mee. Daarop vind je wanneer je kind gaat zwemmen, fietslessen en danslessen heeft. Die data vind je ook weer op het Ouderplatform bij de rubriek ‘kalender’.

Rollebolle voor de derde kleuterklas

Rollebolle is het bewegingslandschap voor vijfjarige kleuters. In dit leerrijk speelparadijs met aantrekkelijk spelmateriaal staat spelplezier centraal. Kleuters krijgen volop de kans om fysieke en motorische capaciteiten te ontdekken en te ontwikkelen. Dit doen ze samen met het draakje Doki, de Moev-kleutermascotte.Morgen gaat de derde kleuterklas rollebollen in het sportcentrum van Merksplas. Ze gaan hier te voet naartoe. De kleuters doen best sportieve kledij aan en brengen hun drinkbus met water en een koek mee.

Zwemmen

We bekijken wekelijks de kleurcode in Noord-Brabant om te beslissen of we gaan zwemmen. De zwembeurten zijn gegroepeerd per jaar. Een zelfde jaar gaat een aantal beurten of tweewekelijks na elkaar. Er wordt gestart met het derde en vierde leerjaar. Nadien komen andere leerjaren aan bod.

Donderdag 2 september zwemmen volgende klassen:

 • Eerste beurt: 3A/3B (vertrek 13.00 uur)
 • Tweede beurt 4A/3C

Donderdag 9 september zwemmen volgende klassen:

 • Eerste beurt: 4B/3C (vertrek 13.00 uur)
 • Tweede beurt: 3A/3B

Fietsen

Donderdag 2 september fietsen de volgende klassen 1B/1C.

Maandag 6 september fietsen de volgende klassen 1A/3A.

Donderdag 9 september fietsen de volgende klassen 2A/2B.


De kinderen brengen hun fiets mee en evt. hun fietshelm. Ze plaatsen hun fiets op het grasveld aan de rode fietsenstalling. Daar hangt een fietsparkingbordje.

Drukke postweek

Graag de invulbriefjes binnenbrengen en zo snel mogelijk terugbezorgen aan de juf of meester.

 • Er zijn nog ontbrekende invulbriefjes die opnieuw meegegeven worden in de kleuterschool.
 • Er zijn nog ontbrekende briefjes om de turnpakjes te bestellen in het eerste leerjaar.
 • Instemming schoolreglement, pedagogisch project en schoolbrochure.

Ter info

 • Doezel en Dut: Jonge kleuters, voor wie een hele schooldag nog te zwaar is, kunnen in de namiddag terecht voor een middagdutje in de Spetter. De middagmoeders nemen hen mee na de eetbeurt. Inlichtingen en inschrijvingen gebeuren via de Spetter vandereycken@merksplas.be
 • De gezinsbond Merksplas bestaat 100 jaar. Ze vieren dit op 4 september in en rond het GC De MARc/kt. Het feestprogramma vind je in bijlage.
 • Op 19 september is het Dag Van de Landbouw. Op het bedrijf Vercammen-Van Otten, ouders van Jelle en Kobe, wordt er in samenwerking met Bedrijfsgilde, Ferm en de Berketrekkers een opendag georganiseerd. Alle kinderen krijgen een kleurplaat mee naar huis.
 • Dactyplus verzorgt typlessen in Merksplas en richt zich vooral op leerlingen vanaf het vierde leerjaar. Mocht je hierover informatie willen kan je een infoformulier opvragen op ons secretariaat of contact opnemen per telefoon op het nummer 0475 24 89 49, via hun website: dactyplus.be of per e-mail: info@dactyplus.be.

 Kalender

 

wo 01 sep Start nieuw schooljaar
do 02 sep Zwemmen 3A/3B – 4A/3C
do 02 sep Fietsen 1B – 1C
do 02 sep Rollebolle 3de kleuterklas in de voormiddag
ma 06 sep Fietsen 1A/3A
ma 06 sep Ouderavond LS
di 07 sep Ouderavond KS
do 09 sep Fietsen 2A/2B
do 09 sep Zwemmen 4B/3C – 3A/3B
za 02 okt Vormsel
zo 03 okt Eerste communie
ma 04 okt Pedagogische studiedag