Welkom

Welkom aan alle nieuwe kleuters, leerlingen, leerkrachten en ouders! We hopen dat iedereen zich snel goed voelt op school. Aan alle andere kinderen, leerkrachten, ouders en iedereen die betrokken is bij Qworzó wensen we een fantastisch leuk en goed schooljaar.

Kleuters vanaf vrijdag naar de speelplaats

Zoals je in een eerder bericht las, brengen de ouders de kleuters tot aan de zwarte poort. De eerste drie schooldagen brengen de juffen de kleuters van de eerste kleuterklassen en van de instapklas rechtstreeks naar de klas. De andere kleuters worden door hun juffen op de speelplaats onthaald. Vanaf vrijdag brengen we ze allemaal naar hun speelplaats. Dan gaan ze als de bel gaat met de rij naar binnen.

Per gezin een schoolbrochure 2020-2021 met gewijzigd schoolreglement

Vandaag krijgt elk gezin de nieuwe schoolbrochure mee naar huis. In die brochure vind je zowel het schoolreglement, het pedagogisch project als een infobrochure met een aantal praktische afspraken. Die werd opgemaakt met de afspraken tijdens een normale niet-coronatijd. Het is dus mogelijk dat sommige afspraken tijdelijk niet stroken met de informatie die je nu krijgt. We vragen je om de brochure door te nemen en de brief te ondertekenen.

Instemmen met de wijziging van het schoolreglement: onderteken de brief

Als je de brief ondertekent, stem je in met ons schoolreglement en met ons pedagogisch project. Dat is nu eenmaal verplicht om je kind geldig in te schrijven.

Errata: 290 halve dagen leerplicht voor de derde kleuterklassers.

In het schoolreglement sloop een fout. Voor kleuters die vijf jaar worden voor 1 januari van dit schooljaar is er een leerplicht. Ze moeten minimaal 290 (i.p.v. 275) halve dagen aanwezig zijn. Een hele tijd circuleerde er een ander aantal. In het besluit van de gemeenteraad werd dit correct opgenomen maar in de schoolbrochure is dat niet meer gewijzigd. Onze excuses. Wijzig dat even op pag.10, 11 en 19.

Briefjes om de afwezigheid te wettigen of te melden

In de lagere school hebben de kinderen de briefjes mee om hun afwezigheid wegens ziekte te wettigen.

Voor de leerplichtige kleuters (vijf jaar voor 1 januari ’21) vragen we voor elke afwezigheid een briefje aan de leerkracht te bezorgen met de reden. De directie bepaalt op basis van dit briefje of de afwezigheid aanvaard wordt om mee te kunnen tellen bij de aanwezigheden (min. 290 halve dagen per schooljaar).

Als de directie die reden niet aanvaardt, wordt de afwezigheid geregistreerd als ongewettigd afwezig (met een code B).

Zijn de gegevens op het ouderplatform juist?

We bezorgen je het wekelijks nieuws op donderdag met een mailbericht. Daarin vind je een link naar het ouderplatform. Op het ouderplatform zie je per kind een afbeelding met de naam van je kind(eren). Klik op die afbeelding. Zoek links de rubriek leerlinggegevens. Klik daarop en kijk even na of de gegevens die daarin staan nog correct zijn. Laat het ons anders weten.

  • algemene gegevens (o.a. adres)
  • gezins- en contactgegevens

Woensdag fruitdag

We willen kinderen aansporen om gezond te eten. Daarom organiseren we al enkele jaren een fruitdag. Op woensdag nemen alle kinderen in plaats van een koek, een stuk fruit mee om tijdens de speeltijd te eten. De andere dagen mag er natuurlijk ook fruit worden meegegeven.

Thuis kriebelen

Volgens ons luizenbeleid komen normaal kriebelouders alle hoofdjes nakijken. Het lijkt ons veiliger om dat uit te stellen. Kunnen jullie daarom zelf de hoofdjes eens goed nakijken? Als je kind neten of luizen heeft, laat je de school dat best weten zodat de andere ouders een brief mee krijgen om de hoofdjes nog eens extra te controleren en eventueel te behandelen.

Lijst met e-mailadressen van de leerkrachten

Elk oudste kind krijgt een lijst met de e-mailadressen van de leerkrachten mee. Het is niet de bedoeling om de leerkrachten te overstelpen met mails. We willen echter wel dat leerkrachten bereikbaar zijn voor situaties waarin dat echt nodig is. Soms gebeurt er iets buiten de school in het gezin of met uw kind waarvan je vindt dat de leerkracht op de hoogte moet zijn. Of je wil een extra oudercontact aanvragen. Dan kan je even een mail sturen om dat te bespreken.

In tegenstelling tot een eerder bericht, hebben we nog geen leermeester gevonden voor de lessen Islam en Orthodoxe godsdienst.

Ouderavonden met info gaan niet door

De eerder aangekondigde ouderavonden met info gaan niet door. We voorzien de algemene info op het ouderplatform. De specifieke klasinfo brengen de kinderen volgende week donderdag mee met de postkaft.

Qworzó sportief

De kinderen van de lagere school krijgen de sportkalender tot aan de kerstvakantie mee. Daarop vind je wanneer je kind gaat zwemmen, fietslessen en danslessen heeft. Die data vind je ook weer op het Ouderplatform bij de rubriek ‘kalender’.

Voorlopig worden de zwemlessen afgelast tot nader bericht.

Zwemmen: voorlopig gaan we niet zwemmen

Omdat we in Nederland gaan zwemmen, krijgen we voorlopig nog geen groen licht van de preventieadviseur om de zwemlessen te hervatten.

Fietsen

Donderdag 3 september fietsen de volgende klassen 1A/1B.
De kinderen brengen hun fiets mee en evt. hun fietshelm.

Drukke postweek

Graag de invulbriefjes binnenbrengen en zo snel mogelijk terugbezorgen aan de juf of meester.

  • er zijn nog ontbrekende invulbriefjes die opnieuw meegegeven worden in de kleuterschool
  • er zijn nog ontbrekende briefjes om de turnpakjes te bestellen in het eerste leerjaar
  • instemming schoolreglement, pedagogisch project en schoolbrochure

Ter info

  • Dactyplus verzorgt typlessen in Merksplas en richt zich vooral op leerlingen vanaf het vierde leerjaar. Mocht je hierover informatie willen kan je contact opnemen langs hun website: dactyplus.be of per e-mail: info@dactyplus.be

Kalender

di 1 sep. start nieuwe schooljaar
do 3 sep. fietsen 1A – 1B
ma 7 sep. Klasfoto’s in de voormiddag
di 8 sep. fietsen 2A – 2B
di 8 sep. Rollebolle voor de derde kleuterklas in Vosselaar van 13:15 tot 14:35 met de bus
do 10 sep. fietsen 3B – 3A
wo 16 sep. dag van de sportclub: kom in je sportkleding naar school
do 17 sep. schoolvoorstelling door de academie voor het 2de en 3de leerjaar
za 19 sep. vormsel
zo 20 sep. eerste communie
ma 5 okt. pedagogische studiedag