Graag op tijd

Het zijn nog donkere dagen en na een vakantie is het voor sommige kinderen moeilijk om het schoolse ritme terug te vinden… Mogen we toch vragen om de kinderen op tijd te brengen?

Infoavond voor ouders van nieuwe instappers

De ouders van onze nieuwe instappers en van de instappers die dit schooljaar nog aansluiten, worden uitgenodigd op de infoavond van dinsdag 22 januari om 19:30 in het klasje van juf Lieselot.

Stenen in de tweede kleuterklas

Kleuters van juf Annik en juf Esther die thuis een grote, kleine, mooie, … steen hebben, mogen die vanaf morgen mee naar school brengen. Wij  gaan hier leuke dingen mee doen zoals verstoppen, sorteren, bekijken, …

Een voorleesweek én poëzie in Qworzó van 31 januari tot 8 februari

Van donderdag 31 januari tot en met vrijdag 8 februari hebben we in onze school een voorleesweek. Die week lezen de leerkrachten en ouders/grootouders in alle klassen op verschillende momenten voor uit mooie boeken. Ook poëzie staat die week centraal. In de kleuterschool gaan juffen in andere klassen voorlezen. Alle kinderen hebben een briefje mee waarop je kan intekenen om een moment te komen voorlezen in de klas van je kind/kleinkind.

Trefbaltornooi op 23 januari voor het derde en vierde leerjaar

‘Trefbal?’ hoor ik je denken. Trefbal is een balspel dat je in twee ploegen speelt. De ploegen spelen tegen elkaar. Ze proberen elkaar met de bal te raken. Als een speler geraakt is, vliegt die naar het achterveld. Vanuit dat achterveld kan hij proberen terug in de ploeg te komen, maar dat kan enkel als die een tegenstander raakt. Zo gaat dit spel heel de tijd door. Na een tiental minuten worden de spelers die nog op het veld overblijven, geteld. Zo zie je wie de winnaar van het spel is.
MOEV organiseert trefbal in Merksplas op woensdag 23 januari in de sporthal. De kinderen van het derde en vierde leerjaar kunnen zich inschrijven met het briefje.

Dansen

Dinsdag 15 januari dansen de volgende klassen 3A/2A.
Donderdag 17 januari dansen de volgende klassen 1C/6C.

Zwemmen

Donderdag 17 januari zwemmen volgende klassen: de eerste beurt 3B-5B. Die groep vertrekt stipt om 13 uur. Wees dus op tijd op school. Klassen 3A-5A vertrekken om 13.45 uur.

Kalender

di 15 jan. info voor ouders SO om 19:30 in het stadhuis Hoogstraten
di 15 jan. dansen 3A/2A
di 15 jan. verkeersles in 6de lj door politie
do 17 jan. zwemmen 3B-5B/3A-5A
do 17 jan. dansen 1C/6C
ma 21 jan. verkeersles 6de lj in Hoogstraten
wo 23 jan. info voor ouders SO om 19:30 in het stadhuis Hoogstraten
wo 23 jan. schaatsen met de LS
wo 23 jan. opendeurdag instapklas
wo 23 jan. MOEV trefbal 3de en 4de lj in Merksplas
wo 6 feb. pedagogische studiedag
wo 13 feb. schaatsen voor kleuters 2de en 3de KS
vr 22 feb. QworzóQuiz
vr 1 mrt. start krokusvakantie om 15 uur

Liesbeth Van den Broeck
Pieter Geerts