Nieuwe maatregelen coronavirus vanaf maandag

De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist om de lessen te schorsen in alle scholen om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dijken en de kwetsbare groepen te beschermen.

Geen les tot aan de paasvakantie

 • alle lessen worden geschorst
 • er worden die periode geen afwezigheden geregistreerd

Beperkte opvang

 • er is opvang voor die leerlingen van wie ouders zelf niet in opvang kunnen voorzien omdat:
  • hun kinderen anders opgevangen worden door hun grootouders.
   Dit raden de gezondheidsdeskundigen ten stelligste af.
  • de ouders zelf werken in de zorgsector en ze daar nodig zijn.
 • bij het organiseren van de opvang houden we ook rekening met hygiëne, afstand, ventilatie….
 • de school zal nagaan hoe we de gemiste leerstof bijwerken. Je krijgt daarover ten gepaste tijde de nodige informatie.
  Deze maatregel gaat in op vrijdag 13 maart om 24 uur en duurt t.e.m. 3 april 2020.

Wat kan je als ouder doen?

Blijf alert voor mogelijke symptomen bij je kind (zoals vooral koorts, maar ook hoesten, zich grieperig voelen). Als die optreden, neem je contact op met de huisarts.
Volg onze informatie via onze facebookpagina.

Spreek met je met je kind over het coronavirus: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/hoe-spreek-je-met-kinderen-over-het-coronavirus

Meer informatie?

· Algemene info en veel gestelde vragen: www.info-coronavirus.be.
· Heb je nog een vraag? Bel 0800 14689 of mail info-coronavirus@health.fgov.be.
· Extra informatie voor ouders op https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders

Liesbeth Van den Broeck
Bea Mertens