De gemeente overlegt met de scholen en kinderclub de Spetter over een veilige heropstart

Op geregelde tijdstippen bespreken de schoolbesturen van de Merksplasse basisscholen samen met de schooldirecties, kinderclub De Spetter en het gemeentebestuur de maatregelen die nodig zijn om de scholen veilig te kunnen openhouden in deze coronatijd.

Ook deze week was er ’s maandags een digitaal overleg. Zo bespraken we deze keer de maatregelen die we in de scholen nemen tijdens de heropstart in code oranje. Hierbij vormde het draaiboek van de Vlaamse overheid de rode draad. We stemden een aantal activiteiten op elkaar af met behoud van ieders eigenheid. Ook in december komen we weer terug samen om na te gaan of we al dan niet moeten bijsturen.

Geen kerstrapport eind december

De periode tot aan de kerstvakantie is nu zeer kort. De leerkrachten hebben tijd nodig om de leerstof grondig aan te brengen en de kinderen die in te laten oefenen. Daarna gaan ze pas toetsen in hoeverre de leerstof gekend is. Daarom zal er geen rapport gegeven worden op 18 december 2020.  De kinderen hebben hun tweede rapport bij op 15 januari 2021.

Kleed de kinderen warm aan

We zetten ook tijdens de winterperiode in op een goede ventilatie. We vragen daarom om je kind warm genoeg aan te kleden, of een extra golf of truitje mee te geven.

Geen feest voor de grootouders, wel een verrassing

Enkele weken geleden verrasten onze kinderen hun grootouders met een filmpje op onze website en onze facebookpagina. Volgende woensdag brengen alle kinderen een verrassing mee voor de grootouders.

Ook de Sint is voorzichtig in coronatijden

De feestmaand december zal er dit jaar voor iedereen anders uitzien. Ook Sinterklaas laat weten dat hij heel voorzichtig wil zijn en de maatregelen allemaal goed wil naleven. Hij brengt maandag 23 november met een filmpje een boodschap aan de kinderen hoe hij met hen dit jaar zijn feest wil vieren.

Nieuwjaarsbrieven

Je kan de nodige nieuwjaarsbrieven bestellen via de school. Gebruik voor je bestelling de bijgevoegde brief.

Vraag om toelating voor de peilingsproef 6de leerjaar

De Vlaamse overheid wil nagaan of de leerlingen in het zesde leerjaar de doelen (eindtermen) voor informatieverwerving en -verwerking en ICT behalen. Daarvoor vragen ze de medewerking van onze school aan het peilingsonderzoek. De kinderen van het zesde leerjaar hebben een brief met meer informatie hierover bij.

Verwittigen als uw kind NIET deelneemt

Als je niet wil dat uw zoon of dochter aan deze proef deelneemt, moet je dat ten laatste tegen woensdag 23 december laten weten aan de meester of juf van de klas met een gehandtekende brief. Je moet dit dan ook laten weten aan de onderzoekers: steunpunt@peilingsonderzoek.be.

Infomomenten voor nieuwe kleuters

We organiseren nog geen algemene infomomenten voor de nieuwe kleuters. Maar kleuters die binnenkort voor het eerst naar school stappen, mogen alvast een kijkje komen nemen met hun ouders. Ken je nog iemand? Nodig hen gerust uit om een afspraak te maken en zo kennis te maken met onze school.

Info voor de nieuwe instappers

De nieuwe kleuters van juf Leen ontvangen een extra brief in bijlage. Hierin staat o.a.

  • info over het brengen en halen van de kinderen
  • de vraag naar hun drankkeuze
  • de vraag om een foto van de kleuter en een foto van de ouders mee te geven

Juf Jolien werd mama

Juf Jolien van de tweede kleuterklas werd op 29 oktober voor de tweede keer mama. Ze beviel van een zoontje Morris. We wensen het jonge gezinnetje veel geluk en liefde toe.

Dansen

Dinsdag 24 november dansen de volgende klassen 5B/5A.

Donderdag 26 november dansen de volgende klassen 4B/4A.

Zwemmen

Het zwemmen is voorlopig geannuleerd tot en met december.

Kalender

ma 23 nov   Filmpje van de Sint
di 24 nov   Dansen 5B – 5A
wo 25 nov   Attentie voor de grootouders
do 26 nov   Dansen 4B – 4A
ma 7 dec   Verlofdag