Het 4de lj en de klas van juf Greet doen mee met de zwerfvuilactie

Ook onze school houdt van een propere schoolomgeving. We doen dus graag mee met de zwerfvuilactie van de gemeente. Met aangepast materiaal trekken de kinderen de straten op om het zwerfvuil op te ruimen. Om11u40 komen ze samen naar het slotmoment op de Markt.
Deze kinderen krijgen als beloning een smoske en voor de kleuters zijn er sandwiches met FairTrade-chocopasta.
We doen een oproep aan iedereen om de straten proper te houden.

Volgende week is het verkeersweek

Op Qworzó vinden we veiligheid in het verkeer heel belangrijk. Daarom werken we in de hele school rond dit thema tijdens de week van 24 tot en met 28 april. Dit jaar zetten we ‘de fiets’ centraal. Op vrijdag 28 april sluiten we deze week af met een gezamenlijk slotmoment.

Lagere school

Dinsdag 25 april nemen de kinderen van de lagere school hun fiets en fietshelm mee. Gelieve de fiets ’s morgens onder het afdak van de lagere school te plaatsen. Na de activiteiten mogen zij hun fiets in de juiste fietsenstalling zetten.

Kleuterschool

Op donderdag 27 april houdt de kleuterschool haar jaarlijkse fietsjesdag. Dan brengen alle kleuters ook hun eigen fiets mee. Ouders mogen de fiets van hun kind onder het afdak van de lagere school plaatsen. Vergeet niet om de naam van je kind aan de fiets te bevestigen. Kleuters die een fietshelm hebben, brengen die ook mee.

Maandag gaat het 4de leerjaar naar de Bib

Het vierde leerjaar gaat volgende maandag 24 april met de klas klasboeken kiezen in de bib (deze boeken blijven in de klas).

Maandag maken derde kleuterklassers kennis met het eerste leerjaar

Volgende maandag mogen de kinderen van het eerste leerjaar nog eens terug naar hun klas van vorig schooljaar. Ze mogen er hun hartje ophalen en nog eens echt terug gaan kleuteren. De juffen zijn alvast benieuwd naar de verhalen uit de lagere school. De grootste kleuters gaan morgen voor de tweede keer kennismaken met de lagere school: de klas, de juffen, de speelplaats, de rij…De juffen voorzien een leuke aangepaste activiteit.

Dinsdag gaan 1, 2 en 3 naar de Bib

Het 1ste, 2de en 3de leerjaar brengen dinsdag 25 april de bibkaarten en een extra tas mee voor de boeken.

Infoavond op 3 mei voor ouders van het 5de en 6de leerjaar

Dit schooljaar kregen we enkele klachten over kinderen die ongepaste berichten op het internet plaatsten over andere kinderen of over volwassenen. Graag willen we de ouders hierover inlichten. We nodigden hiervoor Frederik Vanhuffel uit die vragen rond het onderwerp kan beantwoorden en een lezing over cyberpesting brengt. Deze infoavond gaat door op woensdag 3 mei van 20 uur tot 21:30 uur in de refter van de lagere school. Meer info leest u in de brief die de kinderen bij hebben. We hopen dat er veel ouders aanwezig zullen zijn.

Robocupwedstrijd voor onze Qworzó-techneuten

De leerlingen van het 5de leerjaar werken al geruime tijd met de Robots van Lego Mindstorms. Ze leren hoe ze de robot moeten bedienen en gaan dan aan de slag met de computer om de robot te programmeren. Zo worden de vakken wetenschap, technologie, mechanica en wiskunde gecombineerd in leuk en praktijkgericht leren. De kinderen krijgen de smaak van het programmeren te pakken en kunnen dit in de toekomst verder uitdiepen. Ze verwerven hiermee waardevolle kennis en algemene vaardigheden en dit geeft hun zelfvertrouwen een boost! Zo leren alle kinderen van het 5de leerjaar de robot enkele kunstjes aan. Enkele 5de- en 6de klassers laten de robot zelfs een heel parcours afleggen en een bepaalde opdracht uitvoeren.
Met die laatste groep leerlingen van het 5de – en 6de leerjaar nemen we op zaterdag 29 april 2017 deel aan de Robocub junior in Tour & Taxis te Brussel.
Op vrijdag 16 juni 2017 houden we dan in onze school, met alle leerlingen van het 5de leerjaar en de robocuppers uit het 6de leerjaar, de Qworzó challenge. Hier tonen de leerlingen dan aan de ouders hun techniekkunsten en de programma’s die ze maakten met de Lego Mindstorms.

Badminton voor het 4de leerjaar

Wil je meer weten over badminton, schrijf dan in voor de badmintoninstuif op woensdag 3 mei in Merksplas. In een doorschuifsysteem leer je verschillende kneepjes van het badminton. Dus leerlingen van het 4de leerjaar: doe mee, schrijf in! Vul het bijgevoegd strookje in en bezorg het aan de klastitularis.

Naar het theater met de eerste en tweede graad van de lagere school

Donderdag 4 mei gaan de kinderen van het eerste tot en met het vierde leerjaar naar het theater: De schaar van de tsaar. De voorstelling gaat door in de Kolonie en kost 5 euro. De kinderen hebben een brief mee met de vraag om hen te vervoeren.
Het vierde leerjaar gaat met goed weer met de fiets. Als er slecht weer voorspeld wordt , vragen we op dinsdag 2 mei alsnog ouders om met auto’s te rijden en gaan er die dag briefjes mee.

Ter info

Gewijzigde data voor de eerste communie en het vormsel in 2018
Het bisdom besloot om de vooropgestelde data te wijzigen voor de eerste communie en het vormsel in 2018.
het vormsel gaat zaterdag 28 april 2018 door om 15 uur
de eerste communie is op zondag 29 april 2018 om 10.30 uur.
flyers familiefilms MOOOV
Vandaag krijgen de kinderen een flyer mee met het programma van de familiefilms die MOOOV draait tijdens het filmfestival.

Fietsen

Dinsdag 25 april fietsen de volgende klassen 1A/1B
Donderdag 27 april fietsen de volgende klassen 4C/4B.
De kinderen brengen hun fiets mee en evt. hun fietshelm.

Zwemmen: zwembad gesloten

Op donderdag 27 april gaan we niet zwemmen, het zwembad is die dag gesloten.

Kalender

21/4/2017 zwerfvuilactie: 4de lj en de klas van juf Greet
21/4/2017 6de leerjaar naar Brussel (parlement) en Waalse school
21/4/2017 Klas juf Ria/Marijke gaat knutselen in het rusthuis
24/4/2017 start van de fietsweek
24/4/2017 4de naar bib
24/4/2017 uitwisseling 3de kleuterklassen met 1ste leerjaar in de namiddag
25/4/2017 naar de bib: 1ste, 2de en 3de leerjaar
25/4/2017 fietsen 1A/1B
25/4/2017 fietsactiviteiten voor heel de lagere school
25/4/2017 ouderraad om 20 uur
27/4/2017 fietsjesdag in de kleuterschool
27/4/2017 zwembad gesloten
27/4/2017 fietsen 4C/4B
28/4/2017 fietsweek slotmoment
29/4/2017 robocupwedstrijd
1/5/2017 vrijaf: 1 mei
3/5/2017 SVS badmintoninstuif
6/5/2017 eerste communie
7/5/2017 vormsel
8/5/2017 lokale verlofdag
9/5/2017 vertrek bosklassen