Vlotte heropstart

Sinds vorige vrijdag is de school weer open voor het eerste, tweede en zesde leerjaar. We zijn trots op de kinderen en hun ouders omdat ze zich zeer goed aanpassen aan de vele nieuwe afspraken.
De kinderen houden goed afstand van elkaar en wassen vaak de handen.

Preteaching: tandje bijsteken

We begrijpen dat het voor ouders en kinderen van het 3de, 4de en 5de leerjaar zwaar wordt om het afstandsonderwijs goed te blijven volhouden. De leerkrachten merken uit de evaluatieformulieren op dat er heel wat minder kinderen ze invullen. Zo weten we niet meer of de kinderen de nieuwe leerstof hebben geoefend en of dit nog voor problemen zorgt.

De opdrachten zijn dus niet vrijblijvend! Volgende periode zullen er ook toetsjes op de oefensite geplaatst worden. Laat je kind die alleen maken. Zo weten je kind, jij als ouder en de leerkracht wat je kind al kan.

Donderdag 21 mei en vrijdag 22 mei vrijaf

Donderdag en vrijdag is het hemelvaartverlof. Dan is de school dicht. Er zal dan ook geen opvang op school zijn.

Gewijzigde toelatingsvoorwaarden voor het secundair 1A en 1B

Voor de kinderen van het 6de leerjaar zit er een brief in bijlage met een wijziging van de toelatingsvoorwaarden voor het secundair onderwijs voor het schooljaar 2020-2021.

Vaccinaties voor de kinderen van L1C volgen dit schooljaar nog

Het CLB laat weten dat de vaccinaties voor de kinderen van L1C nog volgen dit schooljaar. Het is alleen nog niet geweten wanneer. We zullen je vooraf nog informeren. De andere kinderen van het eerste leerjaar zijn eerder dit schooljaar al gevaccineerd.

Hoe gaan we evalueren?

Op onze school doen we aan breed evalueren. Ook in deze bijzondere tijden willen we dat blijven doen

  • om te weten: waar moet jouw kind op inzetten?
  • om te meten: waar staat je kind?
  • om te motiveren: welke sterkte kan je kind aanwenden om tot leren te komen?

Voor de leerlingen van het eerste, tweede en zesde leerjaar

Die krijgen terug les op school. Het evalueren gebeurt in de klassen op dezelfde manier als anders.

  • Voor de leerlingen van het eerste en tweede leerjaar beoordelen de leerkrachten met observaties en kleine toetsjes of de leerlingen de leerstof al dan niet beheersen. Op basis daarvan rapporteren we de ouders.
  • De leerlingen van het zesde leerjaar beoordelen we door een beperkt aantal toetsen. Op het einde van het schooljaar hoor je zo waar je kind staat. Ze doen dit schooljaar geen OVSG-toetsen.

Voor de leerlingen van het derde, vierde en vijfde leerjaar

Die kinderen krijgen nog preteaching. Die lessen zijn niet vrijblijvend. De leerlingen zijn verplicht om de opdrachten te maken en het vragenformulier in te vullen. Zo houden de leerkrachten het overzicht.

De leerkrachten van die klassen posten via de oefensite ook toetsen. Als je kind die gemaakt en verbeterd heeft, vult het het vragenformulier in (de correctiesleutel staat ook op oefensite of leerlingen krijgen feedback via formulier).

Op basis van een aantal gegevens (uit de vragenformulieren, de toetsen die het maakte vóór 16 maart, de kennis van de leerkrachten over de sterktes van je kind, uit de talenten,…..) verzamelen zij informatie die ze doorgeven aan de leerkracht van volgend schooljaar. Die informatie rapporteren we ook aan de ouders op het einde van het schooljaar.

Zo bezorgen we op het einde van het schooljaar aan alle kinderen een eindverslag.

Afzwaaien uit de kleuter- of lagere school

Tot nu toe is het voor ons nog koffiedik kijken wat de Veiligheidsraad de volgende weken beslist over een eventuele uitbreiding van kinderen die nog naar school mogen komen.

Dat maakt het voor ons momenteel moeilijk om de afsluiting van het schooljaar voor te bereiden.

Zodra we weten hoe we gaan afsluiten, laten we jullie dat weten. Zeker voor de derde kleuterklassers en voor de zesdeklassers gaat dit anders verlopen dan voorheen en zoeken we naar een mooi alternatief.

Vrienden kiezen en namen invullen op het Ouderplatform

Het einde van het schooljaar komt dichterbij. We bereiden stilaan het volgende schooljaar voor. Dat verloopt in deze coronatijd anders dan anders.

Normaal vragen de leerkrachten enkele keren aan de kinderen wie hun vriendjes zijn met wie ze goed kunnen spelen of praten. Dat mogen kinderen zijn uit hun klas of uit een andere klas van hun leerjaar. We proberen bij het vormen van nieuwe klasgroepen ervoor te zorgen dat iedereen bij minstens één vriendje zit.

Deze keer doen we het anders. We vragen jullie om ons hierbij te helpen.
Praat met je kind en probeer te weten te komen wie zijn of haar goede vrienden zijn. Het is echt de bedoeling om dit van je kind te laten komen.

Willen jullie het antwoordstrookje per kind invullen? Dat doe je door op het potloodje te klikken rechts onderaan het bericht dat op het Ouderplatform van je kind staat. Verkeerd gekozen? Je kan nog wijzigen tot vrijdagavond 5 juni.

Voor de kinderen van het zesde leerjaar moet dit uiteraard niet gebeuren.