Het schooljaar 2019-2020 is voorbij

Het was een bijzonder schooljaar. Een schooljaar waarin we ons plots anders moesten organiseren met bubbels, afstandsonderwijs, andere in- en uitgangen, kale klassen, leerkrachten met mondmaskers en achter plexiglas en… we moesten heel veel de handen wassen.

We bedanken iedereen die onze kinderen door deze moeilijke tijd hielp. Daarnaast klappen we ook in onze handen voor de mensen die voor de lockdown op de school ons op vrijwillige basis hielpen: de leerkrachten, Elly en Eva van het secretariaat, de leesmoeders, juf May, de dames van de Franse les, de ouderraad, het schoolbestuur, de poetsploeg, de technische dienst, de opvangdienst, de middagopvang, de mensen van het CLB, het kriebelteam,… Dank je wel allemaal!

Onze zesdeklassers zwermen uit, we wensen hen veel succes

Het zit er op voor de zesdeklassers. Hier in onze school waren ze dit jaar de grootsten. Volgend jaar gaan ze ieder hun eigen weg. Ze zullen in de meeste scholen dan terug de kleinsten worden. Maar ze hebben in onze lagere school geleerd om dapper hun mannetje te staan. Het gaat jullie allemaal goed. De deur blijft voor jullie openstaan om af en toe nog eens iets van je te laten horen. Veel succes in je verdere schoolcarrière en leuk dat je bij ons op school was!

Laatste week van augustus komt er een bericht met de klasverdeling

Alle ouders van de kleuters en leerlingen krijgen in de laatste week van augustus een bericht met de definitieve klasverdeling.

Vrijdag 28 augustus | Kijkdag 1ste leerjaar

De kinderen van het eerste leerjaar zijn op 28 augustus welkom om samen met hun ouders kennis te maken met de nieuwe juf en de nieuwe vrienden in het eerste leerjaar in de lagere school.

Zaterdag 29 augustus | Kijkdag in de kleuterschool

Alle kleuters worden op 29 augustus, om 10 uur, uitgenodigd om samen met hun ouders kennis te maken met de nieuwe juf, de nieuwe vriendjes en het nieuwe klaslokaal.
Nieuwe kleuters die in de loop van het schooljaar willen instappen zijn welkom tussen 9 en 10 uur.

Dinsdag 1 september | Start schooljaar 2020-2021

Volgend schooljaar is het thema in onze school: Qworzó: handen vol hoop

Ieder kind mag een handje knutselen/tekenen op een blad (thuis of op de speelplaats) en hierin een wens schrijven die hij graag volgend schooljaar vervuld zou zien. Iets om met de klas te beleven, iets om te leren dat jaar, … Die handjes worden dan verzameld en op de prikborden op school gehangen in de vorm van een regenboog met de jaarslogan. Het zou fijn zijn om de kinderen die dag zeer kleurrijk naar school te laten komen.

Juf Frieda met pensioen

Juf Frieda Cools de leermeester niet-confessionele zedenleer gaat met pensioen. We bedanken haar voor het vele werk en de goede zorgen voor de kinderen. We wensen haar het allerbeste!

Meester Sven is papa geworden

We wensen meester Sven en Mimi proficiat met de geboorte van hun zoontje Bas.

Dankjewel Veerle Van den Bosch

Veerle koos ervoor om haar engagement voor de ouderraad te stoppen. We kunnen haar niet zomaar laten gaan zonder haar te bedanken. Veerle was de laatste jaren voorzitter en zette enorm haar schouders mee onder de schoolwerking. Dank je wel Veerle voor je inzet, je enthousiasme, je ideeën, je helpende handen, …

Personeelswijzigingen

Volgend schooljaar zijn er een aantal wijzigingen.

Juf Marijke doet in een duobaan met juf Charlotte de derde kleuterklas. Ze werken nauw samen met de twee andere derde kleuterklassen van juf Greet en van juf Nele. Juf Ann Willems vervangt juf Jolien tot na haar bevallingsverlof.

Juf Iris gaat naar het tweede leerjaar en werkt er nauw samen met juf Eve en juf Patricia.

Juf Hanne Mertens wordt als zorgcoördinator vervangen door juf Berbe Verhoeven tot na haar bevallingsverlof.

De laatste schoolrekening

Bij het rapport zit de laatste schoolrekening. Graag hadden we dat je de rekening en achterstallen binnen de 14 dagen betaalt. In de vakantie dreigen anders rekeningen vergeten te worden.

Rapporten terug meebrengen

Dinsdag hebben de kinderen hun rapport of eindverslag bij. Neem de tijd om dat rustig samen met hen te bespreken.

Breng volgend schooljaar in september het rapport terug mee naar school. Het is een deel van het groeirapport. De volgende rapporten worden hieraan toegevoegd.

Info

  • De kinderen vanaf de derde kleuterklas krijgen een flyer mee van de sportclub SpetseRR. Ze doen een oproep om deel te nemen in september aan een jeugdinitiatie mountainbike en aan de Groot Merksplasse Veldcross.

Hoe starten we volgend schooljaar?

Hoe we volgend schooljaar mogen starten is momenteel nog onduidelijk. Het ziet ernaar uit dat de school voltijds open zal gaan. Afhankelijk van de coronatoestand zullen er verschillende scenario’s gevolgd moeten worden.

We weten ook nog niet welke ingangen de kinderen volgend schooljaar kunnen gebruiken.

Hopelijk weten we dat tijdig zodat we jullie in augustus hierover meer kunnen vertellen.

 Kalender

di 30 jun.   Laatste schoolrekening

di 30 jun.   Laatste schooldag tot 11 u. ( kleuters, 4de, 5de en 6de lj) of 11.15 u. (1ste, 2de en 3de lj)

wo 1 jul.   Start zomervakantie

vr 28 aug.  Opendeur 1ste leerjaar om 18 u.

za 29 aug. Opendeur kleuterschool van 9 u. tot 10 u. om kennis te maken

za 29 aug. Opendeur kleuterschool van 10 u. tot 11 u. voor kleuters die starten

di 1 sep.   Start nieuwe schooljaar

ma 7 sep.   Ouderavond lagere school om 19.30 u.

di 8 sep.   Ouderavond kleuterschool om 19.30 u.

wo 16 sep.   Dag van de sportclub

za 19 sep. Vormsel

zo 20 sep. Eerste communie

ma 5 okt.   Pedagogische studiedag: geen school

wo 21 okt.   Opendeurdag instapklas

ma 2 nov.   Start herfstvakantie

ma 7 dec.   Lokale verlofdag

di 8 dec.   Infoavond instappers

wo 9 dec.   Opendeurdag instapklas

ma 21 dec.   Start kerstvakantie

wo 3 feb.   Pedagogische studiedag: geen school

ma 15 feb. Krokusvakantie

vr 26 feb.   Quiz

vr 26 mrt.   Lentemarkt

ma 5 apr.   Paasvakantie

ma 3 mei   Lokale verlofdag

do 13 mei Vrijaf: Hemelvaart

vr 14 mei   Vrijaf: Hemelvaart

ma 24 mei Vrijaf: pinkstermaandag

di 1 jun.   Vertrek bosklassen

vr 4 jun.   Aankomst bosklassen

zo 6 jun. Feest vrijzinnige jeugd/lentefeest

 

Liesbeth Van den Broeck

Bea Mertens