Het schooljaar 2018-2019 is voorbij

De grote vakantie staat voor de deur. Het voorbije schooljaar werd er altijd hard gewerkt door iedereen: de kinderen, de leerkrachten, Elly en Eva van het secretariaat, de leesmoeders, de ouderraad, het schoolbestuur, de poetsploeg, de technische dienst, de opvangdienst, de middagopvang, de mensen van het CLB, het kriebelteam,… Dank je wel allemaal!

Onze zesdeklassers zwermen uit, we wensen hen veel succes

Het zit er op voor de zesdeklassers. Hier in onze school waren ze dit jaar de grootsten. Volgend jaar gaan ze ieder hun eigen weg. Ze zullen in de meeste scholen dan terug de kleinsten worden. Maar ze hebben in onze lagere school geleerd om dapper hun mannetje te staan. Het gaat jullie allemaal goed. De deur blijft voor jullie openstaan om af en toe nog eens iets van je te laten horen. Veel succes in je verdere schoolcarrière en leuk dat je bij ons op school was!

Laatste week van augustus komt de brief met de klasverdeling

Alle kleuters en leerlingen krijgen in de laatste week van augustus een brief met de klasverdeling.

Donderdag 29 augustus | Kijkdag in de kleuterschool

Alle kleuters worden op 29 augustus, om 18 uur, uitgenodigd om samen met hun ouders kennis te maken met de nieuwe juf, de nieuwe vriendjes en het nieuwe klaslokaal.
Nieuwe kleuters die in de loop van het schooljaar willen instappen zijn welkom tussen 17 en 18 uur.

Maandag 2 september | Start schooljaar 2019-2020

Volgend schooljaar is het thema in onze school:
‘Qworzó laat je stralen’.
Op de eerste schooldag komt ook het Qlimaatje van Qworzó langs. Hij legt de bedoeling van het thema uit. Op deze startdag van het schooljaar komen de kinderen op school zomers aan: bijv. met zonnebril, zonnepet, hoedje, kleurrijke kleding,…
Het thema kadert in het project 2Impresz.

Juf Ria en juf Hilde met pensioen

Juf Ria Engelen van de derde kleuterklas en juf Hilde Van Gool gaan met pensioen. We bedanken hen voor het vele werk en de goede zorgen voor de kinderen. We wensen hen het allerbeste!

Personeelswijzigingen

Volgend schooljaar zijn er een aantal wijzigingen. Directeur Pieter Geerts kiest om persoonlijke redenen om ermee te stoppen. Juffrouw Bea gaat zijn rol overnemen. Ze vormt als directeur een duobaan met juf Liesbeth. Wij wensen meester Pieter het allerbeste en juffrouw Bea veel succes in de nieuwe job.

Juf Kristel Maria Jones volgt juf Bea op als zorgcoördinator in de lagere school en wordt daarbij nog ruim bijgestaan door juf Bea. Zo wordt de continuïteit van de zorg gewaarborgd.
Juf Carine doet met juf Sarah een duobaan in het eerste leerjaar. Juf Hanne Mertens neemt de zorgtaken van juf Carine over. Ook zij kan rekenen op voldoende hulp van juf Carine en juf Bea.

De laatste schoolrekening

Bij het rapport zit de laatste schoolrekening. Graag hadden we dat je de rekening en achterstallen binnen de 14 dagen betaalt. In de vakantie dreigen anders rekeningen vergeten te worden.

Rapporten terug meebrengen

Morgen hebben de kinderen hun rapport bij. Neem de tijd om dat rustig samen met hen te bespreken.
Breng volgend schooljaar in september het rapport terug mee naar school. Het is een deel van het groeirapport. De volgende rapporten worden hieraan toegevoegd.

Data om te noteren 2019-2020

1ste trimester
Maandag 2 september 2019 Start schooljaar
Maandag 9 september 2019 Ouderavond lagere school
Dinsdag 10 september 2019 Ouderavond kleuterschool
Maandag 7 oktober 2019 Lokale verlofdag
Maandag 28 oktober t.e.m. zondag 3 november 2019 Herfstvakantie
Maandag 11 november 2019 Wapenstilstand
Woensdag 20 november 2019 Grootouderfeest
Vrijdag 6 december 2019 Pedagogische studiedag
Maandag 23 december 2019 t.e.m. zondag 5 januari ‘20 Kerstvakantie

2de trimester
Woensdag 5 februari 2020 Pedagogische studiedag
Vrijdag 14 februari 2020 Qworzó Quiz
Maandag 24 februari t.e.m. zondag 1 maart 2020 Krokusvakantie
Maandag 9 maart 2020 Vertrek sportklassen
Vrijdag 13 maart 2020 Aankomst sportklassen
Maandag 6 april t.e.m. zondag 19 april 2020 Paasvakantie

3de trimester
Vrijdag 1 mei 2020 Dag van de Arbeid
Maandag 11 mei 2020 Lokale verlofdag
Donderdag 21 mei en vrijdag 22 mei 2020 Verlof (Hemelvaart)
Maandag 1 juni 2020 Verlof (Pinkstermaandag)
Zaterdag 13 juni Schoolfeest
Woensdag 1 juli 2020 Begin zomervakantie

Volgend schooljaar wijzigt voor- en naschoolse opvang

’s Morgens is er een korte, betalende vooropvang op school van 8 uur tot 8.15 uur in de polyvalente hal zoals nu. Die is dan enkel via de ingang van Spelewei te bereiken. De schoolpoort gaat pas open en er is gratis toezicht vanaf 8.15 uur tot 8.30 uur.
Na schooltijd is er in principe geen naschoolse opvang meer
Kinderclub de Spetter verzorgt de naschoolse opvang. Het eerste kwartier is dat gratis. Na schooltijd is er enkel toezicht in de school op de kinderen die niet tijdig afgehaald worden door omstandigheden. We proberen de ouders dan te contacteren en brengen hen vanaf 15.55 uur naar kinderclub De Spetter. Op woensdag is dat dan om 12.20 uur en op vrijdag om 15.15 uur.

Liesbeth Van den Broeck
Pieter Geerts