Bescherming tegen de zon

We vragen aan de ouders van de kleuters om hen bij goed weer ’s morgens zelf in te smeren. Wij zullen dat dan ’s middags herhalen zodat ze een ganse dag beschermd zijn.

Het Qworzóteam dankt de vrijwilligers voor het testen

De voorbije vier weken kon het team zich laten testen door medisch geschoolde vrijwilligers. We danken deze vrijwilligers voor hun tijd en hun inzet in deze coronastrijd. Vanaf volgende week kunnen de leerkrachten zich testen met de zelftesten die we kregen van de overheid.

Afhalen van zusjes of broertjes van de bosklassers

Morgen komen de kinderen terug thuis van de bosklassen. Ze worden afgehaald aan de sporthal.

Bij het afhalen van de bosklassers haal je best eerst de kinderen op school af en ga je daarna naar de sporthal. Als de bus toch voor 15 uur aan de sporthal is, verwittigen we jullie via facebook. Dan haal je best eerst je kind aan de sporthal af. De bosklassers wachten daar samen met de leerkrachten tot iedereen afgehaald werd.

Volgende donderdag gaan het 5de en 6de leerjaar op schoolreis

Volgende week donderdag 10 juni gaat de 3de graad naar het Schapenhof.

  • 5de leerjaar: vertrek om 8.30 uur en aankomst om 15.45 uur
  • 6de leerjaar: vertrek om 11 uur en aankomst om 16.25 uur

De schoolreis kost 12,50 euro en wordt verrekend met de volgende schoolrekening.

Meenemen

  • bij regenweer regenkledij en eventueel reservekleren
  • picknick
  • voldoende drinken
  • tussendoortjes
  • fiets die in orde is (10 km fietsen)
  • een fluovestje en eventueel een helm

ZOEM-project in de derde kleuterklas

De derde kleuterklassers worden groot en passen bijna niet meer in de kleuterschool. Tijdens het schooljaar konden de kleuters al enkele keren kennismaken met het eerste leerjaar. Binnenkort start het Zoemproject. Een leuk project dat de overgang naar de lagere school op een prettige manier laat verlopen. Het project wordt feestelijk afgesloten met een optreden voor de ouders. Tiijdens die voorstelling vertellen we ook bij wie ze volgend schooljaar in de klas gaan zitten.

3de kleuterklassers mogen een wit T-shirt meebrengen

De juffen vragen voor het zoem-project of hun kleuters een wit T-shirt mogen meebrengen waarop geschilderd mag worden. Dat mag morgen al!

Vrijdag 18 juni zwaaien we de 3de kleuterklassers uit in 2 groepen

Graag willen we alle ouders van onze derde kleuterklassers uitnodigen op dat officieel afscheidsmoment op vrijdag 18 juni. Op het programma staat dus een leuk optreden en een kennismaking met de leerkracht van het eerste leerjaar.

Normaal zouden we iedereen samen uitnodigen om 14 uur maar dan zijn we met te veel. In samenspraak met de preventieadviseur beslissen we om dit daarom in 2 beurten te organiseren. Omdat we met meerdere klasbubbels optreden, gaat dit alles buiten doorgaan.

De eerste groep komt van 13.25 uur  tot 14.05 uur. Daarna gaan we alles ontsmetten. De tweede groep nodigen we uit van 14.20 uur tot 15 uur. Om organisatorische redenen vragen we jullie om in te schrijven met het briefje dat je kleuter bij zich heeft. Die gegevens gebruiken we ook om te voldoen aan de registratieplicht. Wil je plaats hebben, houd je dan wel aan het tijdstip dat op de inschrijvingsbrief staat.

Woensdag 23 juni is er de uitreiking van de getuigschriften met strengere maatregelen

Hoe verloopt de proclamatie dan?

We zijn blij dat we een formule vonden om toch een officieel moment per klas te kunnen en mogen organiseren op een veilige manier. Zoals we eerder lieten weten, gaat de proclamatie door op woensdag 23 juni. We nodigen de leerlingen van het zesde leerjaar samen met hun ouders uit om 19 uur op de speelplaats van de lagere school.

We vragen de ouders om een mondmasker te dragen en binnen te komen langs de Gezellestraat en afstand te houden van elkaar. De organisatie draait rond de gezinsbubbel. Per kind staan er stoelen klaar waar het met zijn ouders gaat zitten. Ouders volgen zittend de proclamatie. Het is niet de bedoeling dat de ouders bij andere ouders gaan zitten om bij te kletsen.

Ook na de proclamatie verwachten we dat er niet samengeschoold wordt. Ouders verlaten de school langs de uitgang aan Spelewei en respecteren hierbij de afstand.

 

Breng ook een Smartphone mee

De leerkrachten maakten nog enkele leuke filmpjes die ze de ouders willen tonen. Daarvoor breng je best een smartphone of I-pad mee. Heb je dat niet? Laat dat dan even aan de leerkracht weten, dan zorgen wij daarvoor.

 

Registratieplicht en inschrijven

We vragen deze keer om vooraf in te schrijven met het briefje dat je kind bij zich heeft. Die gegevens gebruiken we om te voldoen aan de registratieplicht.

 

We vragen om uw begrip.

Lessen veilig internet

De kinderen van onze school (6de, 5de en 2de leerjaar) krijgen tijdens het schooljaar extra lessen rond “veilig online”. Meester Ive tracht de leerlingen bewust te laten omgaan met internet, mail en chat. We proberen hierbij preventief te werk te gaan. Het volgende komt aan bod: veilige paswoorden, contacten maken via internet, ongeloofwaardige informatie op het net en de eigen verantwoordelijkheid bij het posten van online informatie. Mocht uw kind met vragen hieromtrent thuiskomen, willen we u vragen even tijd te maken om samen naar antwoorden te zoeken. We verwijzen ook naar volgende websites: www.mediawijsheid.nl, www.clicksafe.be, www.veiligonline.be. Een mail naar onze ICT-coördinator, meester Ive, is ook mogelijk. Kinderen kunnen zelf informatie vinden via  www.watwat.be of www.steffie.nl.

Ter info

  • Dit weekend is het Lentefeest en Feest Vrijzinnige Jeugd voor heel wat van onze kinderen. We wensen hen een fijne dag.
  • De kinderen kunnen vrijblijvend een Vakantiekalender of Zomerbingel bestellen met de bestelbrief die ze vandaag meekregen. Binnenbrengen ten laatste op dinsdag 8 juni. Geen geld meegeven, komt op de volgende rekening.

Kalender

vr  4 juni Aankomst bosklassen aan de sporthal om 15 uur
zo 6 juni Lentefeest en Feest Vrijzinnige Jeugd
do 10 juni Schoolreis 5de en 6de leerjaar naar het Schapenhof
vr 18 juni Schoolreis 3de en 4de leerjaar naar De Lilse Bergen
vr 18 juni Officiëel afscheidsmoment voor de 3de kleuterklassers
di 22 juni Schoolreis kleuterschool: ritje met de huifkar + verwendag
wo 23 juni Uitreiking gestuigschriften 6de leerjaar
ma 28 juni Schoolreis 1ste en 2de leerjaar naar De Schuur in Borsbeek

 

Liesbeth Van den Broeck & Bea Mertens

Qworzó  Markt 17 2330 Merksplas
info@qworzo.be
014 63 34 93