Donderdag 10, vrijdag 11 en maandag 14 mei geen school

Volgende week is het hemelvaartsverlof. Die wordt verlengd met een lokale verlofdag op maandag 14 mei. Die dagen is de school dicht.

Volgende week geen postdag

Volgende donderdag is het geen school. Omdat het een korte week is, bundelen we het nieuws van de twee volgende weken samen in deze nieuwsbrief.

Morgen sportdag tweede en derde graad: fiets meebrengen

Morgen is er voor de tweede en de derde graad een sportdag. Iedereen komt met de fiets, fluo en in sportieve kledij. Meer specifieke dingen staan op de brief die de kinderen vorige week meebrachten.

Woensdag 9 mei sportdag eerste en tweede leerjaar

Op woensdag 9 mei organiseren we voor de leerlingen van de 1ste graad een sportdag in de sporthal tijdens de schooluren. In groepen doorlopen ze allerlei sportopdrachten in een doorschuifsysteem. We vragen om de kinderen in sportieve kleding naar school te laten gaan. De turnpantoffels worden meegenomen naar de sporthal.
Meer informatie over die dag staat op de brief die de kinderen vandaag bijhebben.

Oudercontacten in de kleuterschool

In de week van 22 mei zijn er oudercontacten in de kleuterschool. Vandaag hebben de kleuters een inschrijfstrookje mee. Vul dit in en bezorg het snel weer aan de juf. Volgende postdag laat de kleuterjuf met een briefje weten of het gekozen tijdstip past. Of ze stelt een ander tijdstip voor.

Verkeersweek start dinsdag 15 mei

Op Qworzó vinden we veiligheid in het verkeer heel belangrijk. Daarom werken we in de hele school rond dit thema tijdens de week van 15 tot en met 18 mei. Dit jaar werken we in de lagere school rond ’verschillende verkeerssituaties’ en staan de verkeersborden in de kleuterschool centraal.

De lagere school heeft de fiets nodig op de slotdag vrijdag 18 mei

Vrijdag komen alle kinderen van de lagere school met de fiets naar school. De kinderen van het 1ste, 2de, 3de en 4de leerjaar zetten hun fiets dan per klas onder het afdak van de lagere school.
Op vrijdag 18 mei sluiten we deze week af met een gezamenlijk slotmoment.

Ter info

Lentefeest en feest van de vrijzinnige jeugd

Zaterdag 12 mei zijn er heel wat kinderen van onze school die hun lentefeest of het feest van de vrijzinnige jeugd vieren. We wensen hen mooie feesten.

Week van de opvoeding (16/05-23/05/2018)

Er worden allerlei activiteiten georganiseerd die week met o.a. een lezing over “Opvoeden zonder straffen en belonen” gegeven door Jürgen Peeters. Meer info vindt u in de flyer die de kinderen bij zich hebben.

Vandaag krijgt elk oudste kind een folder van kinderclub De Spetter mee met hun aanbod aan activiteiten tijdens de zomervakantie.

QworZOO beestig leuk is het schoolfeestthema op zaterdag 2 juni

Vorige week kondigden we het schoolfeest van zaterdag 2 juni al aan.
Wat hebben de kinderen nodig
De kinderen hebben een brief mee waarop staat wat ze eventueel nodig hebben aan kledij. Het is niet nodig om hiervoor nieuwe spullen te gaan kopen.
Helpende handen
We kunnen veel helpende handen gebruiken. Je kan je naam opgeven op de brief hierbij. Om de organisatie vlot op poten te zetten, vragen we de briefjes tegen 15 mei terug te bezorgen.
Desserten gevraagd
Op het schoolfeest willen we een groot dessertenbuffet aanbieden met zelfgemaakte desserten. Als je zin hebt om een dessert te maken, geef je naam en je e-mailadres dan op. Meer info vind je in het briefje hierbij.

Fietsles

Dinsdag 8 mei fietsen de volgende klassen 6C-5C
Dinsdag 15 mei fietsen volgende klassen 4B-4A
Donderdag 17 mei fietsen volgende klassen 2A-3A

De kinderen brengen hun fiets mee en evt. hun fietshelm

Zwemmen

kledijzwemmen
Donderdag 17 mei is het kledijzwemmen voor volgende klassen: de eerste beurt 3B-5B . Die groep vertrekt stipt om 13 uur. Wees dus op tijd op school. Klassen 2A-4A om 13.30 uur en de laatste groep 2B-4B vertrekt om 14 uur. De kinderen hebben een briefje mee met meer info.

Kalender

vr 4 mei sportdag 2de en 3de graad
di 8 mei lesje over de politie door de politie in het 5de lj
di 8 mei fietsen 6C-5C
wo 9 mei sportdag eerste graad in de voormiddag
do 10 mei hemelvaartsverlof
vr 11 mei hemelvaartsverlof
za 12 mei lentefeest en feest VVJ
ma 14 mei lokale verlofdag
di 15 mei start van de verkeersweek
di 15 mei bibwijzer voor 2A in vm
di 15 mei fietsen 4B-4A
wo 16 mei vormingsavond Lokaal overleg opvoeden zonder straffen of belonen
do 17 mei kledijzwemmen 3B-5B / 2A-4A / 2B-4B
do 17 mei bibwijzer 2B in vm
vr 18 mei slotdag verkeersweek
za 2 jun. schoolfeest
do 7 jun. schoolreis derde kleuterklas naar Jobland
do 7 jun. schoolreis 1ste en 2de kleuterklassen naar de Vossenberg
di 26 jun. schoolreis eerste graad naar Den Hooiberg
do 28 jun. schoolreis 3de graad naar Pennenzakkenrock
do 28 jun. schoolreis tweede graad naar De Valkenier + de Mergelgrotten

Liesbeth Van den Broeck
directeur