Richtlijnen na de paasvakantie

Voorlopig zijn de coronamaatregelen van de Nationale Veiligheidsraad van kracht tot en met 19 april, met mogelijke verlenging tot en met 3 mei. Hoe lang ze van kracht blijven, is geen beslissing van het onderwijsveld, maar wel van de Veiligheidsraad op basis van de adviezen over volksgezondheid.

3 mogelijke scenario’s

Scholen starten opnieuw op meteen na de paasvakantie
Scholen starten opnieuw op in de loop van mei
Scholen starten niet of nauwelijks meer op vóór de zomervakantie

Tijdens de paasvakantie

Tijdens de vakantie hopen we dat het goed weer is en dat de kinderen zich niet te erg vervelen. De kinderen hoeven geen taakjes meer te maken, maar als ze zin hebben kunnen ze nog steeds terecht op onze oefensite. Ook voor de leerkrachten is het vakantie, maar zij zullen zich voorbereiden op de periode na de vakantie.

Na de paasvakantie

Als de coronamaatregelen ook na 19 april blijven gelden, stoppen we met herhalingsoefeningen, maar gaan we nieuwe leerstof aanbieden. We zullen hiervoor nog steeds de oefensite/leersite gebruiken. De concrete organisatie ervan verzenden we jullie via het ouderplatform. We doen dit zo dat het voor iedereen haalbaar blijft.
We weten dat we veel van jullie vragen deze tijd. Het zijn jullie nu die de kinderen begeleiden bij het schoolwerk, hen waarderen, hen ondersteunen …. en dat vraagt veel. Rond organisatie en structuur geven we jullie nog graag een tip mee rond gestructureerde dagindeling met vaste leermomenten. Weet dat jullie er niet alleen voor staan. Onze leerkrachten en zorgteam zijn bereikbaar voor jullie via mail of op telefonische afspraak.

Na corona

Het is op dit moment nog koffiedik kijken wanneer de scholen de normale lessen weer kunnen aanvangen. Hoe dan ook wordt 2019-’20 geen verloren schooljaar. We gaan met z’n allen de resterende onderwijstijd optimaal benutten en iedereen kansen blijven bieden.

Het ouderplatform

 • u krijgt een inlog en wachtwoord zodat u kan zien wat er op het platform van uw kind staat (vandaag of morgen)
 • u ontvangt het rapport van uw kind via het ouderplatform (donderdag)
 • u ontvangt een nieuwsbrief met de concrete richtlijnen voor na de paasvakantie (einde van de paasvakantie) over :
  • opvang op school en hoe inschrijven
  • nieuwe lessen op oefensite
  • communicatie met leerkrachten
  • actualiteit