Laatste gele brief

Tijdens de coronatijd communiceerden we met jullie via het ouderplatform. We vinden dat deze werkwijze ondertussen goed verloopt. We verkleinen zo de grote papierberg en in organisatie  bespaart ons dat heel wat kopieer- en sorteerwerk. Dat willen we zo houden. Dit is dus de laatste gele nieuwsbrief. We vragen je om voortaan steeds goed op het ouderplatform in de nieuwsbrief te lezen of we met de post nog andere brieven of folders meegeven. Die moet je dan nog even aan je kind vragen.

Vriendjes kiezen met het antwoordstrookje op het ouderplatform

Bij het samenstellen van de nieuwe klasgroepen voor volgend schooljaar willen we er graag voor zorgen dat elk kind bij minstens één vriendje in de klas zit. We vroegen daarom een tijdje geleden aan de ouders om het antwoordstrookje hierover in te vullen. Je moet op het bericht op het potloodje klikken. Daar krijg je tijd voor tot vrijdag 6 juni. Mocht het je niet lukken, of weet je niet hoe je dat moet doen… stuur dan een mailtje naar je juf of meester met de namen.

Volgend schooljaar

Herinschrijvingen

Om het volgende schooljaar vlot te kunnen organiseren, vragen we om je kind in te schrijven met het briefje dat iedereen vandaag of morgen mee krijgt. De kinderen die naar het eerste leerjaar gaan, zullen dit jaar ook moeten wachten tot eind augustus om te weten bij wie ze in de klas zitten. Daartegen zullen we weten met welke maatregelen het nieuwe schooljaar start. We verwachten alle briefjes terug vóór vrijdag 12 juni.

Keuze levensbeschouwelijke vakken

De ouders van de derde kleuterklassers moeten ook hun keuze in levensbeschouwelijk vak maken. Daarvoor krijgen ze een formulier mee.

Wijziging in keuze van het levensbeschouwelijk vak

Als ouders een andere keuze in godsdienst willen maken, moet dit gebeuren vóór het einde van het lopende schooljaar. Ouders die dat wensen, kunnen hiervoor een formulier aanvragen op het secretariaat.

Om de organisatie van het volgende schooljaar goed te kunnen voorbereiden vragen we om ons dat ten laatste 12 juni te laten weten.

Data communie

 Dit voorjaar zijn door de coronacrisis het vormsel en de eerste communie uitgesteld.  We hebben van het bisdom vernomen dat het vormsel in Merksplas door zal gaan op zaterdag 19 september 2020.  Dan zal de eerste communie doorgaan op zondag 20 september 2020.

Uitreiking van de getuigschriften en afronding schooljaar

We stellen de beslissing over de organisatie van de proclamatie en de afronding van het schooljaar nog wat uit. De coronamaatregelen wijzigen zo regelmatig dat we in de meest optimale omstandigheden deze activiteiten willen laten doorgaan. We hopen op 15 juni hierin knopen te kunnen doorhakken en communiceren dat dan op de volgende nieuwsbrief.

De proclamatie blijft op woensdagavond 24 juni op de agenda staan.

Bibboeken mee terug naar school brengen

 De kinderen die nog een bibboek thuis hebben, brengen die mee naar de klas. We willen die graag terug aan de bib bezorgen.

 

Liesbeth Van den Broeck

Bea Mertens