Graag op tijd

Het zijn nog donkere dagen en na een vakantie is het voor sommige kinderen moeilijk om het schoolse ritme terug te vinden… Mogen we toch vragen om de kinderen op tijd te brengen?

Mooie opbrengst van de kerstmarkt gaat naar de oversteek

Ook dit jaar bracht de kerstmarkt een mooi bedrag op. Door jullie warme bijdrage verzamelden we 1359,86 euro bijeen. Dat bedrag schenken we aan de Oversteek.
We bedanken dan ook iedereen die een bijdrage leverde voor deze mooie opbrengst.

Werken aan de affiche voor het kinderfilmfestival

Ook dit jaar organiseert een werkgroep leerlingen uit onze school een filmfestival. Het kinderfilmfestival vindt plaats van 17 tot 19 februari 2020. Vrijdag na schooltijd zullen enkele leerlingen uit de werkgroep de affiche verder afmaken. Hiervoor krijgen we dit jaar hulp van een plaatselijke kunstenaar Sonny Casteleyn. We willen hem alvast bedanken voor zijn hulp!

Het vijfde leerjaar fietst dinsdag naar de American games in Beerse

Dinsdag 14 januari neemt het vijfde leerjaar deel aan de American games georganiseerd door MOEV. De leerlingen doorlopen 3 plateaus waarin ze kunnen proeven van basisvaardigheden uit baseball, American football, frisbee, kinn-ball, … Spel- en sportspelen die behoren tot de moderne bewegingscultuurgebieden en die opgenomen zijn in de eindtermen.
Meebrengen:
Een fiets die tiptop in orde is
Hun fluovest
Gezond drinken (bijvoorbeeld de drinkbus van op school)
Een rugzak (waar de turnzak en de drinkbus in past)
Niemand gaat die dinsdag 14 januari thuis eten, want ze vertrekken al kort na 12 uur met de fiets richting Beerse. Houd er best rekening mee dat de kinderen iets (5 à 10 minuutjes) te laat terug op school zullen zijn.

Rode tasjes met bibboeken voor de 3de kleuterklas

Vanaf volgende week gaan de kleuters van juf Greet en juf Nele op woensdag om de twee weken naar de bib met de klas. Volgende donderdag krijgt je kleuter een bibboek mee naar huis in een rood tasje. Het boek mag een ganse week thuisblijven om voor te lezen. Elke woensdag vragen we om de boeken terug mee naar de klas te brengen. De boeken worden met de klasjuffen terug naar de bib gebracht.

Dinsdag 28 januari gaat het 6de leerjaar naar verkeerspark

Op 15 januari krijgen onze zesdeklassers een voorbereidende verkeersles door de politie op school. Dinsdag 28 januari gaan ze naar het verkeerspark in Hoogstraten oefenen. Ze leren er onder leiding van politiemensen over de voorrangsregels voor voetgangers en fietsers (en in mindere mate ook die voor de automobilisten). Het is een zeer belangrijke theorie- en praktijkles met het oog op de vele verplaatsingen die ze volgend schooljaar zullen maken richting middelbare school. De leerlingen kleden zich best warm met een muts, sjaal en handschoenen, want het verkeerspark staat opgesteld in één van de frisse hallen van de veiling. De kinderen hebben een brief mee met meer info en met de vraag om te helpen bij het vervoer.

Infoavond voor ouders van nieuwe instappers

De ouders van onze nieuwe instappers en van de instappers die dit schooljaar nog aansluiten, worden uitgenodigd op de infoavond van dinsdag 21 januari om 19.30 uur in het klasje van juf Marijke.

Nieuwe kleuters welkom op 22 januari

Bij juf Marijke is er woensdag 22 januari een opendeur voor de nieuwe kleuters. De kinderen die binnenkort voor het eerst naar school stappen, mogen alvast een kijkje komen nemen met hun ouders. Ken je nog iemand? Nodig hen gerust uit om kennis te maken met onze school.

Een voorleesweek én poëzie in Qworzó van 27 januari tot en met 31 januari

De week van 27 januari hebben we in onze school een voorleesweek. Die week lezen de leerkrachten en ouders/grootouders in alle klassen op verschillende momenten voor uit mooie boeken. Ook poëzie staat die week centraal. Alle kinderen hebben een briefje mee waarop je kan intekenen om een moment te komen voorlezen in de klas van je kind/kleinkind.

Dansen

Dinsdag 14 januari dansen de volgende klassen 3A/3B.
Donderdag 16 januari dansen de volgende klassen 4A/4B.

Zwemmen

Volgende donderdag 16 januari zwemmen volgende klassen:
de eerste beurt 1A-4A. Die groep vertrekt stipt om 13 uur. Wees dus op tijd op school. Klassen 1B-4B komen als tweede aan de beurt en vertrekken om 13.45 uur.

Trefbaltornooi op 22 januari voor het derde en vierde leerjaar

‘Trefbal?’ hoor ik je denken. Trefbal is een balspel dat je in twee ploegen speelt. De ploegen spelen tegen elkaar. Ze proberen elkaar met de bal te raken. Als een speler geraakt is, vliegt die naar het achterveld. Vanuit dat achterveld kan hij proberen terug in de ploeg te raken, maar dat kan enkel als die een tegenstander raakt. Zo gaat dit spel heel de tijd door. Na een tiental minuten worden de spelers die nog op het veld overblijven, geteld. Zo zie je wie de winnaar van het spel is.
De Stichting Vlaamse Schoolsport organiseert trefbal in Merksplas op woensdag 22 januari in de sporthal. De kinderen van het derde en vierde leerjaar kunnen zich inschrijven met het briefje.

Werken in de Leopoldstraat ter hoogte van het vroegere parochiehuis

Sinds kort worden er een kantoorruimte en assistentiewoningen gebouwd op de vroegere site van het parochiehuis (tot voor kort het gazonpleintje voor de parking van rusthuis ‘Binnenhof’) in de Leopoldstraat.

Mogen wij aan alle leerlingen en hun ouders vragen voor hun veiligheid in de Leopoldstraat ter hoogte van deze werf het voetpad niet meer te gebruiken. Je kan veilig de overzijde van de straat gebruiken via de zebrapaden aangegeven op het plannetje (in bijlage).

Meer info
Rob Donckers – medewerker technische dienst – 014 63 94 67 – technische.dienst@merksplas.be
Kris Govers – schepen openbare werken – 0495 25 82 66 – krisgovers@telenet.be

Kalender

di 14 jan. American games vijfde leerjaar
di 14 jan. Dansen 3A/3B
wo 15 jan. MST 5A+B op school om 8.30 uur
do 16 jan. Zwemmen 1A-4A / 1B-4B
do 16 jan. Dansen 4A/4B
wo 22 jan. Opendeurdag instapklas
ma 27 jan. Start voorleesweek
wo 5 feb. Pedagogische studiedag: vrijaf voor de kinderen
do 6 feb. 3de leerjaar naar het Suske en Wiske Museum
wo 12 feb. Opendeurdag instapklas
vr 14 feb. Qworzóquiz

Liesbeth Van den Broeck
Bea Mertens