De ouderraad bestaat uit een groep ouders die op vrijwillige basis mee willen praten, denken, plannen en meewerken met de directie en het schoolteam aan het opvoedings- en onderwijsgebeuren op onze school.

Elke zes weken komt de ouderraad bij elkaar. Tijdens die vergaderingen worden onderwerpen besproken die verband houden met de school, de kinderen en de ouders. Onderwerpen die aangebracht worden door leden van de ouderraad en door de school, maar ook door ouders! De bijeenkomsten van de ouderraad zijn er ook om diverse activiteiten voor te bereiden, al dan niet in samenwerking met de school of andere partijen. De ouderraad helpt uiteraard ook een handje bij activiteiten van de school zelf. Met de opbrengst van die activiteiten springt de ouderraad de school waar nodig financieel bij. Ook diverse schoolprojecten krijgen de steun van de ouderraad.

De samenstelling en contactgegevens vind je terug op www.qworzo.be.

Je kan de ouderraad contacteren via ouders@qworzo.be

De ouderraad is aangesloten bij KOOGO (Koepel voor Ouderverenigingen van het Officieel Gesubsidieerd Onderwijs). Ravensteingalerij 27 bus 8, 1000 Brussel. 0473 72 54 19